Aktualne zakresy indeksów i dostępne buhaje

Aktualne zakresy indeksów i dostępne buhaje

Wyniki indeksów selekcyjnych zwierząt publikowane w każdej ocenie wartości hodowlanej odnosimy do wyników osiągniętych przez populację w tym samym czasie. Zakresy indeksów przedstawiamy na wykresach, w których każdy z kolorów odpowiada grupie 20% zwierząt. Przy czym kolorem ciemnozielonym oznaczamy 20%…

Dowiedz się więcej…
Raport z dostępności nasienia buhajów dostępny

Raport z dostępności nasienia buhajów dostępny

Przygotowaliśmy raport z dostępności nasienia buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Zawiera on osobniki z najlepszymi wynikami Indeksu Ekonomicznego (IE) lub indeksu PF z grudniowej oceny wartości hodowlanej. Buhaje rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, których nasienie jest osiągalne w kraju, zostały podzielone ze względu…

Dowiedz się więcej…
Raport z dostępności nasienia buhajów

Raport z dostępności nasienia buhajów

Wybierając nasienie buhaja, każdy z nas bierze pod uwagę różne cechy zwierzęcia. Pomocne w podjęciu decyzji są zestawienia znajdujące się w raporcie z dostępności nasienia buhajów rasy PHF. Zawierają one najlepsze według Indeksu Ekonomicznego (IE) osobniki czarno-białe lub czerwono-białe podzielone np. ze względu na typ dostępnego nasienia (konwencjonalne, seksowane). Bieżący raport zawiera stan buhajów z dnia 18.08.2022 r. i jest dostępny na stronie: www.cgen.pl/raporty

Zapoznaj się z sierpniowymi zakresami IE oraz nowym raportem z dostępności nasienia

Zapoznaj się z sierpniowymi zakresami IE oraz nowym raportem z dostępności nasienia

Cosezonowa ocena wartości hodowlanej powoduje zmianę zakresów Indeksu Ekonomicznego (IE). Aktualne dla sierpniowej oceny zakresy IE opublikowaliśmy na stronie www.cgen.pl/indeks-ekonomiczny/aktualne-wyniki. Dzięki nim możliwe jest porównanie wartości IE interesującego nas buhaja, krowy lub stada na tle populacji.

Dodatkowo na stronie www.cgen.pl/raporty umieściliśmy nowy raport z dostępności nasienia buhajów rasy phf (stan na dzień 30.08.2021 r.). Wskazaliśmy w nim najlepsze według IE buhaje czarno-białe lub czerwono-białe m.in. z podziałem na typ dostępnego nasienia (konwencjonalne, seksowane). Raport stanowi uzupełnienie do zestawienia “Top buhaje – ocena wartości hodowlanej 2021.2” dostępnego na stronie pfhb.pl/hodowla/top-listy.

Raporty z oceny wartości hodowlanej i dostępności nasienia w grudniu 2020 dostępne

Raporty z oceny wartości hodowlanej i dostępności nasienia w grudniu 2020 dostępne

Rozpoczęliśmy tworzenie raportów, które są publikowane na dedykowanej stronie: cgen.pl/raporty. Aktualnie na stronie znajdują się dwa podsumowania. Pierwszym z nich jest raport z oceny wartości hodowlanej w grudniu 2020. W jego treści uwzględniliśmy nowości w ocenie międzynarodowej i krajowej, oraz podsumowaliśmy wyniki dla tej oceny w tabelach. Na stronie dostępny jest także drugi raport – raport z dostępności nasienia buhajów w grudniu 2020. Zawarliśmy w nim listy najlepszych buhajów uszeregowanych według różnych kryteriów, które mają nasienie oznaczone jako dostępne dla polskiego hodowcy. Zachęcamy do zapoznania się z raportami i przesyłania uwag na maila: