V Forum Genetyczne za nami

V Forum Genetyczne pt. “Selekcja w małych populacjach bydła mlecznego” odbyło się 8 listopada 2023 r. w Balicach. Konferencja była skierowana do osób zainteresowanych wyzwaniami związanymi z doskonaleniem małych populacji bydła mlecznego oraz ich przyszłością.

Wykłady przeprowadzili uznani polscy i zagraniczni eksperci, którzy wskazywali na znaczenie małych populacji bydła dla zachowania bioróżnorodności oraz w kulturze danych regionów. Powtarzającym się aspektem były potrzeby hodowców lokalnych ras związane z koniecznością poprawy dochodowości ich hodowli. Jednocześnie podkreślano, że najważniejszym aspektem w przypadku ras rodzimych jest zachowanie zmienności genetycznej, a dopiero na drugim miejscu znajdują się kwestie związane z postępem hodowlanym.

Prelegenci na przykładach demonstrowali wykorzystanie możliwości jakie daje genomika w hodowli małych ras. Pozwala ona na precyzyjne określenie struktury genetycznej populacji, poziomu zmienności genetycznej oraz prowadzenie selekcji w oparciu o genom. Pokazano jakie korzyści przynosi współpraca międzynarodowa i łączenie krajowych populacji referencyjnych w większe zbiory. Wszystko po to, by hodowla prowadzona w małych populacjach bydła mogła być coraz bardziej efektywna.

W trakcie konferencji na temat bydła ras mlecznych w Polsce wypowiedziała się dyrektor ds. hodowli PFHBiPM Agnieszka Nowosielska, która prowadziła także panel wykładowy wspólnie z dyrektorem Centrum Genetycznego Sebastianem Muchą. Natomiast w panelu dyskusyjnym dyrektorowi S. Mucha towarzyszył zastępca dyrektora Centrum Genetycznego Marcin Pszczoła. Pozostali prelegenci to:

  • dr Ewa Sosin – “Polskie rasy zachowawcze”,
  • dr Jack Windig – “Wykorzystanie genomiki w małych populacjach”,
  • dr Tomasz Krychowski – “Strategia rozwoju rodzimych ras bydła mlecznego na przykładzie Francji”,
  • dr Janez Jenko – “Selekcja genomowa w rasie norweskiej czerwonej”,
  • mgr inż. Jiří Hojer – “Przejście od krajowej oceny konwencjonalnej do międzynarodowej genomowej na przykładzie czeskiego bydła simentalskiego”,
  • dr hab. Witold Chabuz, prof. UPL – “Białogrzbieta – praktyczne aspekty hodowli oraz perspektywa selekcji genomowej”.

W celu rozpowszechniania wiedzy z wydarzenia, wkrótce udostępnimy zapisy nagrań wykładów dla osób, które nie mogły uczestniczyć osobiście w V Forum Genetycznym.

Wydarzenie było współfinansowane z Funduszu Promocji Mleka.