Projekt „CGen korekcja”- październik 2018

Podczas I Forum Genetycznego prezentowaliśmy postępy w dążeniach do opracowania indeksu zdrowotności racic. Okazało się to szczególnie istotne w świetle oczekiwań hodowców w odniesieniu do polskiego indeksu ekonomicznego, tworzonego obecnie przez PFHBiPM. Odpowiedzi hodowców wskazują, iż w wielu stadach kulawizna stanowi podstawowy problem do rozwiązania. Wynik ten potwierdza, że ocena zdrowotności racic, a także jak najszybsze uzyskanie wartości hodowlanych (wh) dla tej cechy jest bardzo ważne, gdyż stanowi warunek pozwalający na uwzględnienie zdrowotności racic w indeksie ekonomicznym. Znajomość potencjału genetycznego zwierząt w połączeniu z wagą ekonomiczną dla tej cechy pozwoli obliczyć zyski jakie hodowca osiągnie dzięki poprawie odporności na schorzenia racic. Wskazanie bezpośredniego przełożenia stanu zdrowia racic na uzyskiwany dochód umożliwi hodowcy łatwą kalkulację zysków wynikających z ograniczenia liczby przypadków kulawizny w stadzie.