Zakresy indeksów selekcyjnych

Opublikowaliśmy zakresy Indeksu Ekonomicznego (IE) oraz indeksu PF aktualne dla sierpniowego sezonu oceny wartości hodowlanej. Zostały one przedstawione na wykresach, w których każdy z kolorów odpowiada grupie 20% zwierząt. Przy czym kolorem ciemnozielonym oznaczamy 20% zwierząt o najlepszych wynikach, a czerwonym – o najsłabszych. Każdy z poniższych wykresów posiada także grafikę odpowiadającą typowi zwierzęcia, którego dotyczy (buhaj, krowa lub stada) wraz z jego odmianą (HO, RW, rasa polska holsztyńsko-fryzyjska) oraz informacją o indeksie selekcyjnym (IE lub PF).