Publikacja oceny

Dziś po raz pierwszy zostały opublikowane wyniki oceny wartości hodowlanej dla odporności na dermatitis digitalis (DD). Jest to pierwsza z cech zdrowotności racic w Polsce, która weszła do rutynowej oceny wartości hodowlanej. Jak dla pozostałych cech i indeksów, najpierw opublikowane zostały wyniki buhajów.

W przypadku DD zarówno ocena wartości użytkowej, jak i ocena wartości hodowlanej prowadzona jest przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w ramach projektu CGen korekcja”.

Ze względu na jednoczesne wprowadzenie do rutynowej oceny nowej cechy oraz zastosowanie nowej metody szacowania wartości hodowlanej, postanowiono opublikować jedynie wyniki o najwyższej wiarygodności. W odniesieniu do buhajów na stronie Centrum Genetycznego i Instytutu Zootechniki PIB widoczne będą wyniki oceny wartości hodowlanej o dokładności co najmniej 0,35.

W grudniu 2024 planowane jest pełne wdrożenie systemu oceny jednostopniowej dla wszystkich cech objętych oceną wartości hodowlanej w Polsce. Wtedy zniesione zostanie kryterium dotyczące dokładności oceny dla DD. W konsekwencji wszystkie zwierzęta, którym zostaną oszacowane wyniki, będą miały opublikowaną informację o wartości hodowlanej dla DD niezależnie od poziomu jej dokładności.

Więcej informacji na temat publikacji oceny wartości hodowlanej buhajów dla DD znajdziesz tutaj.