Postaw na genetyczną odporność na DD

Do oceny wartości hodowlanej wprowadzono nową cechę – odporność na dermatitis digitalis. Jakich wartości można się spodziewać oglądając wyniki i jak je interpretować?

Wartości hodowlane są standaryzowane, co oznacza, że wyraża się je jako zmienną o średniej 100 i odchyleniu standardowym 10. Wyższa wartość hodowlana to wyższy potencjał genetyczny dla odporności zwierzęcia na dermatitis digitalis. Wartość poniżej 100 oznacza, że zwierzę plasuje się poniżej średniej pod względem genetycznej odporności na DD.

Wybierając buhaje, sprawdzajcie czy mają dostępną wartość hodowlaną dla DD. Jeśli zależy Wam na podniesieniu odporności na DD w Waszym stadzie, uwzględniajcie buhaje z wysoką wartością hodowlaną dla tej cechy.

Jednak co, jeśli buhaj wpisuje się w Wasz cel hodowlany, a ma niską wartość hodowlaną dla DD? Należy pamiętać, że istnieje  większe prawdopodobieństwo uzyskania córek podatnych na to infekcyjne schorzenie racic, a w konsekwencji konieczność większej dbałości o profilaktykę.

Zawsze warto znać potencjał genetyczny zwierząt, by w codziennym zarządzaniu podejmować adekwatne decyzje. Wartości hodowlane dla odporności na DD buhajów rasy PHF możesz sprawdzić w rankingach na stronie CGen. Więcej o tym w kolejnym poście.