FirstStep – pierwszy krok dla poprawy dobrostanu krów

W dniach 27-30.06.2022 r. odbyły się międzynarodowe warsztaty FirstStep, których organizatorem była firma Zinpro. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 19 krajów. Tematem przewodnim konferencji było kompleksowe podejście do zdrowia racic z wykorzystaniem aplikacji umożliwiającej rejestrowanie informacji o warunkach utrzymania stada.

Zarówno wykłady, jak i część praktyczna prowadzone były przez światowej klasy specjalistów z Europy i USA. Dużo uwagi poświęcono stresowi cieplnemu (Lance Baumgard, Uniwersytet Iowa) i czynnikom wpływającym na czas leżenia krów. Kwestie związane z dobrostanem omawiała Courtney Halbach (Uniwersytet Wisconsin), która następnie poprowadziła warsztaty w oborze w Wonieściu. Prezentowane przez nią wytyczne zostały opracowane przez zespół Dairyland Initiative, a następnie zastosowane w aplikacji FirstStep.

Poszczególne warsztaty dotyczyły wymiarów legowisk, systemu wentylacji, oceny chodu, gospodarki wapniowej, jakości rogu racicowego i korekcji racic, a także oceny struktury dawki pokarmowej i przygotowania TMRu. Efektem były konkretne wytyczne dla hodowców. Zainteresowana nimi była zwłaszcza pani Małgorzata Lisiecka, która gościła całą szkoloną grupę zarówno w obiekcie przeznaczonym dla krów w laktacji, jak i w budynkach, w których utrzymywane są krowy zasuszone. Wśród zaproszonych wykładowców pojawił się przedstawiciel polskiej nauki – profesor Maciej Kowalski. Wygłosił on niezwykle ciekawy wykład pokazujący uwarunkowania i perspektywy dla krajowego mleczarstwa.

To niezwykle ważne by do hodowli podchodzić holistycznie, w oparciu o wytyczne wynikające z badań naukowych, podążać za zmieniającymi się uwarunkowaniami i najnowsza wiedzą. To wszystko zostało skumulowane w tym 4-dniowym spotkaniu specjalistów zaproszonych do Polski przez Zinpro.