Światowy Kongres Genetyki

W dniach 4-8.07.2022 r. odbył się Światowy Kongres Genetyki (WCGALP). Jest to czas spotkań międzynarodowego środowiska naukowców zajmujących się między innymi doskonaleniem zwierząt gospodarskich. Konferencja ta odbywa się co 4 lata, a uczestnicy dzielą się osiągnięciami z tego okresu. Ze względu na ogromne zainteresowanie wystąpienia prezentowane były w ramach 75 sesji. Udział w poszczególnych sesjach to okazja do śledzenia aktualnych trendów. Niezmiennie wiodącym tematem WCGALP była metodologia i narzędzia selekcji genomowej, w tym kwestie oprogramowania oraz metod obliczeniowych. Największą rangę miały wystąpienia związane z wdrażaniem metody jednego kroku w ocenie wartości hodowlanej bydła. W tym zakresie aż 16 prezentacji wygłosili naukowcy z grupy prof. Ignacego Misztala (Uniwersytet w Georgii, USA) – lidera w zakresie rozwoju metodologii i opracowywania oprogramowania wykorzystywanego przez wiele wiodących hodowli. Cieszymy się, że w ramach realizowanej współpracy przy tworzeniu polskiego systemu jednostopniowej oceny wartości hodowlanej, PFHBiPM korzysta z wiedzy i doświadczenia tego światowej klasy specjalisty.