Trwa Światowy Kongres Genetyki

Rozpoczął się Światowy Kongres Genetyki WCGALP (World Congress on Genetics Applied to Livestock Production). W wykładzie otwierającym konferencję troje wybitnych specjalistów (Mario Calus, Donagh Berry, Jennie Pryce) pokazało aktualne wyzwania z jakimi musi zmierzyć się produkcja zwierzęca, a także kierunki zmian czekających nas w najbliższej przyszłości. Poruszone zostały takie kwestie jak:

  • wykorzystanie w hodowli wzrastającej liczby coraz dokładniejszych danych,
  • możliwości włączania informacji genetycznych w bieżące zarządzanie,
  • konieczność uwzględniania w celach hodowlanych nowych obszarów odpowiadających na oczekiwania konsumentów i to nie tylko te dotyczące bezpieczeństwa żywności, ale także te odnoszące się do wpływu hodowli zwierząt na środowisko.