Indeks Ekonomiczny w sezonie 2020.1

Indeks ekonomiczny

W najnowszym czerwcowym wydaniu czasopisma Hodowla i Chów Bydła po raz pierwszy ukaże się podsumowanie Indeksu Ekonomicznego dla najnowszego sezonu oceny dla wszystkich udostępnionych rankingów obydwu odmian bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W artykule „Indeks Ekonomiczny – analiza kwietniowej oceny – cz. 1”, prezentujemy zestawienie wyników uzyskanych przez zwierzęta z czołowych miejsc w rankingach, a więc tych które wyznaczają trendy w hodowli. Uwzględniliśmy wyjątkowość bieżącej
oceny ze względu na aktualizację bazy genetycznej starając się zwrócić uwagę na konsekwencje z tym związane.

Najważniejsze informacje o Indeksie Ekonomicznym w bieżącym sezonie oceny 2020.1:

-W obecnym sezonie nastąpiła zmiana bazy genetycznej dla wszystkich cech pod oceną, co miało wpływ na zakres publikowanych ocen wartości hodowlanej w odnienisienu do sezonu poprzedniego. Zmiana bazy genetycznej nie wpływa na uszeregowanie zwierząt wg pojedynczych cech, jednak może mieć wpływ na ranking zwierząt wg indeksów i podindeksów, a więc również wg Indeksu Ekonomicznego.

-Centrum Genetyczne zaktualizowało informacje dotyczące bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oraz krajowego rynku mleka, tak aby wagi indeksu odzwierciedlały potrzeby ekonomiczne polskich hodowców.

-Średnia wartość IE w sezonie 2020.1 spadła w stosunku do sezony poprzedniego. Dla samic urodzonych w 2015 roku spadek ten wynosił 290 zł.

-Można zaobserwować większe zróżnicowanie ocen Indeksu Ekonomicznego, co przełożyło się na wzrost średniego IE TOP 100 buhajów odmiany czarno-białej o 326 zł, w stosunku do analogicznego rankingu w sezonie 2019.3.

-Średnia wartość IE dla TOP 100 jałówek odmiany czarno-białej w sezonie 2020.1 wynosiła 2453 zł, a w przypadku buhajów 2713 zł. Średnia wartość IE dla zwierząt odmiany czerwono-białej z analogicznych rankingów wynosiła odpowiednio 1587 zł dla jałówek i 2010 zł dla buhajów.