Nowe wyniki genotypowania już dostępne

Mimo trudnych okoliczności, wielu hodowców kontynuuje prowadzenie efektywnej pracy hodowlanej i genotypuje samice w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Już teraz mogą oni wyświetlać nowe wyniki genomowej oceny wartości hodowlanej samic wraz z IE w oferowanym przez CGen narzędziu: podsumowaniu genotypowania!

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi logowania się do podsumowania genotypowania, które zostały zebrane na stronie: cgen.pl/indeksy/pytania-i-odpowiedzi

Natomiast instrukcja korzystania z podsumowania genotypowania została opisana na stronie cgen.pl/indeksy/objasnienia/ w sekcji „podsumowanie genotypowania”.