Rozwija się współpraca między CGen a partnerami hodowlanymi

Informując o nowych rankingach CGen na podstawie wyników oceny wartości hodowlanej z sezonu 2020.1, wskazaliśmy dla jakich grup buhajów wartości Indeksu Ekonomicznego są publikowane w rankingu (więcej informacji tutaj). Jedną z nowości jest publikowanie wartości IE dla nowych buhajów z oferty firm, które zdecydowały się na współpracę z PFHBiPM w tym zakresie.

Pojawiły się kolejne firmy i aktualnie są to wszystkie spółki unasieniania (Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.) oraz firmy AgroGen Jarosław Strzyżewski, Intergen Sp. z o.o., WWS Partner Tomasz Tyszecki.

Dzięki temu informacja o IE buhaja będzie dostępna jeszcze szerzej dla hodowców bydła i producentów mleka! Zapraszamy do korzystania z rankingów tutaj.