Instytut Zootechniki potwierdza opóźnienie w przekazaniu wyników grudniowej oceny

W otrzymanym piśmie Instytut Zootechniki wyjaśnia opóźnienie w przekazaniu grudniowych wyników oceny wartości hodowlanej do PFHBiPM. Jednocześnie pragniemy poinformować, że do dnia 08.12.2020 r. PFHBiPM nie otrzymała kompletu wyników, co uniemożliwia ich udostępnienie przez CGen, oraz przeprowadzenie wielu analiz w tym także przygotowanie rankingów buhajów oraz samic według Indeksu Ekonomicznego. Z treścią oświadczenia Instytutu Zootechniki można zapoznać się tutaj.