Udostępniliśmy wartości IE dla grudniowej oceny wartości hodowlanej

Zaktualizowaliśmy rankingi zwierząt według wartości Indeksu Ekonomicznego oraz indeksu PF dla grudniowej oceny wartości hodowlanej z tygodniowym opóźnieniem. Do Państwa dyspozycji pozostają:
– rankingi najlepszych buhajów z oznaczeniem dostępności nasienia,
– rankingi najlepszych samic – przy czym karty samic nie zawierają wyników dla nowej cechy jaką jest laktoza – karty zostaną uzupełnione o te wyniki po otrzymaniu kompletu z Instytutu Zootechniki,
– rankingi najlepszych jałówek i buhajków według indeksu rodowodowego (rIE lub rPF),
– rankingi najlepszych stad w kraju,
– podsumowanie genotypowania dla hodowców genotypujących w PFHBiPM.
Wszystkie rankingi są uszeregowane domyślnie według wartości IE. Przypominamy również, że od grudniowego sezonu oceny wartości hodowlanej powiększył się zakres ocenianych cech, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Wspomniane wyżej braki w kartach samic oraz opóźnienie w publikacji wynikają z problemów opisanych wcześniej tutaj: link.
Zapraszamy na stronę: cgen.pl/wyniki