Interbull i EAAP w Tallinnie

CGen na Interbullu i EAAPie

Interbull

W dniach 26-28 sierpnia br. w Tallinnie odbyła się konferencja Interbull. Tematyka przedstawionych doniesień i dyskusji wskazuje, że wkroczyliśmy w fazę optymalizacji wykorzystania oceny genomowej zwierząt. Optymalizowane są metody oceny wartości hodowlanej oraz obliczania jej dokładności, monitorowane są trendy zarówno genomowe jak i tradycyjne, programy hodowlane, dostarczana jest pomoc hodowcom, która zakłada korzystanie z wyników genotypowania. Małe rasy starają się korzystać z możliwości jakie przez łączenie populacji referencyjnych, daje selekcja genomowa. Dla tak dużej populacji jak rasa holsztyńska tworzone są żeńskie populacje referencyjne. W Europie to już standard, że hodowcom dopłaca się za genotypowanie całych stad w zamian za gromadzenie informacji o nowych cechach, nie objętych rutynową kontrolą użytkowości. Stefan Rensing z niemieckiego VIT przedstawił projekt Kuhvision, w którym zamierza zebrać 100 tysięcy genotypów. Jest to odpowiedź na podobne programy realizowane w krajach nordyckich czy Holandii.

Konferencja Interbull to także okazja do dyskutowania o problemach technicznych związanych z prowadzeniem międzynarodowej oceny. Ponownie wypłynęła kwestia identyfikacji amerykańskich krów, oznaczanych elektronicznym kolczykiem gdzie nie ma możliwości zapisania literowego kodu kraju 'USA’. Z tego względu stosuje się kod 840 co hodowcy mogą niekiedy zauważyć przy publikacji wyników. Chociaż nie ma łatwego sposobu na rozwiązanie tego problemu Amerykanie zapewnili, że jak na razie nie ma dwóch osobników, które miałyby takie same cyfrowe części numeru i jedynie różniły się oznaczeniem kodu kraju. Nie dali jednak zapewnienia, że taka sytuacja nie zdarzy się w przyszłości.

Hodowców z pewnością ucieszą rozwijane metody do oceny zarówno starych cech jak i tych nowych. Przykładem mogą być przygotowania do wdrożeń oceny długowieczności, która zakłada kilka okresów w kilku laktacjach. W zależności od tego jak wiele okresów przeżyją córki buhaja otrzymuje on większą lub niższą ocenę długowieczności. Takie podejście pozwala m.in. szybciej oceniać młode buhaje. Długowieczność jest wypadkową wielu czynników, wśród których jest m.in. odporność na choroby. Do krajów, gdzie będzie prowadzić się ocenę na dodatkowe cech zdrowia dołączają Stany Zjednoczone. W tym kraju przygotowywana jest ocena dla takich cech jak: gorączka mleczna, przemieszczenie trawieńca, ketoza, mastitis, zatrzymanie łożyska, metritis czy zapalenie macicy.

EAAP

Konferencja EAAP to w praktyce wręcz niezliczone doniesienia na temat zagadnień związanych z badaniami na zwierzętach. Szczególną uwagę przykuwały wspólne sesje prowadzone z Interbullem, gdzie analizowano problem inbredu. Nikt już nie ma wątpliwości, że w dobie selekcji genomowej nie tylko postęp hodowlany jest zwiększony ale rośnie też tempo przyrostu inbredu. Ponieważ jego poziom zależy od tego jak głębokie analizuje się rodowody naukowcy zwracali szczególną uwagę na tempo jego przyrostu. Przedstawiono też wiele doniesień na temat inbredu obliczanego na podstawie genotypów. Z jednej strony potwierdziły one, że inbred genomowy rośnie szybciej w ostatnich latach, z drugiej nie dają nowej wiedzy na temat przyczyn występowania depresji inbredowej. Dobra wiadomość dla stad genotypujących jest taka, że narzędzia optymalizujące dobór z wykorzystaniem informacji genomowej mogą skuteczniej ograniczać inbred. Do ograniczania inbredu proponuje się różne rozwiązania, z których dla hodowców najbliższe są dwa: obniżanie wartości hodowlanej, gdy buhaj jest mocno spokrewniony z populacją krów danego kraju (metoda stosowana np. w Stanach Zjednoczonych) lub dostarczanie informacji o spokrewnieniu buhaja z populacją krów. Zwracano uwagę, że dobór z udziałem informacji genomowej może ułatwić problem wad monogenowych, tj. tych chorób, które warunkowane są licznymi pojedynczymi mutacjami, których wiele poznano dzięki wdrożeniu selekcji genomowej. Przedstawiono też liczne doniesienia na temat poprawy zdrowotności racic, których ocena genetyczna staje się standardem.