Artykuł „Zdrowe racice = zysk” we wrześniowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”

Występowanie schorzeń racic w stadzie jest jedną z przyczyn ponoszenia znacznych strat finansowych przez hodowców. W najnowszym numerze (9/2017) miesięcznika „Hodowla i Chów Bydła” umieszczono artykuł pt. „Zdrowe racice = zysk”. Zostały w nim opisane idea i zasady przyłączenia się do projektu „CGen korekcja”, w ramach którego stworzono aplikację do zbierania danych podczas wykonywania korekcji racic. Zarejestrowane obserwacje będą pomocne w prowadzeniu monitoringu zdrowotności stada, a w przyszłości dzięki nim będzie można przeprowadzić ocenę wartości hodowlanej. Ponadto w artykule wskazano jak ważne jest bezpieczeństwo danych gromadzonych w ramach projektu. Gwarantuje się je na podstawie umowy podpisanej między hodowcą a PFHBiPM. W celu udostępnienia danych ze swojego gospodarstwa, wystarczy, poza podpisaniem umowy z PFHBiPM, wypełnić upoważnienie dla konkretnej firmy wykonującej korekcję racic, która będzie mogła wprowadzać dane do aplikacji, wyszukując krowy po numerze kolczykowym lub oborowym.

Zachęcamy do sprawdzenia czy obsługujący stado korektor jest już uczestnikiem projektu „CGen korekcja” – aktualna ich lista jest dostępna tutaj:
– jeśli tak – prosimy o wypełnienie umowy i upoważnienia;
– jeśli nie – prosimy o poinformowanie korektora o projekcie i przekazanie kontaktu do nas.

Umowa dla hodowcy chcącego dołączyć do projektu oraz upoważnienie znajdują się tutaj.

Zachęcamy również do pozostawienia do siebie kontaktu za pomocą formularza kontaktowego tutaj.