IV Forum Genetyczne za nami

IV Forum Genetyczne pt. “Indeks selekcyjny wsparciem hodowcy w ekonomicznym zarządzaniu stadem” odbyło się w Minikowie w dniu 15.11.2022 r. Rozpoczęło się od przywitania uczestników przez prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika, a następnie wygłoszono interesujące wykłady.

O korzyściach z genotypowania na przykładzie Irlandii mówił prof. Donagh Berry. Po nim dr Sophie Eaglen (NAAB) przedstawiła działania podejmowane przez amerykańskich hodowców w celu poprawy ekonomiki produkcji. Nie zabrakło także informacji od dr Katarzyny Stachowicz (AbacusBio Limited) o współczesnych indeksach ekonomicznych na przykładzie indeksu nowozelandzkiego. Wśród prelegentów wystąpili także pracownicy PFHBiPM – Krzysztof Bączkiewicz, Mieczysław Kopiczko i Paweł Wierzbicki. Przedstawili nowe trendy w indeksach selekcyjnych, a także możliwości wykorzystania narzędzi PFHBiPM w stadzie z punktu widzenia doradcy hodowlanego i hodowcy.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja, podczas której prelegenci wspólnie odpowiadali na pytania publiczności. Poruszono temat genotypowania jałówek i możliwości szerszego wykorzystania tej technologii w Polsce. Sporo uwagi poświęcono również dostępności do wyników genotypowania buhajów w Polsce na tle innych krajów takich jak Irlandia, USA oraz krajów członkowskich Spółdzielni EuroGenomics.

W wydarzeniu stacjonarnie wzięło udział ponad 170 osób, a przez transmisję online połączyło się przeszło 260-ciu zainteresowanych. Moderatorami tego wydarzenia byli dyrektor ds. hodowli PFHBiPM Agnieszka Nowosielska, Pan Tomasz Krychowski, a funkcję moderatora z tłumaczem łączył dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM Sebastian Mucha.

Wydarzenie było współfinansowane z Funduszu Promocji Mleka.