Konsultacje na Uniwersytecie w Georgii

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym, trwają prace nad wdrożeniem w Polsce genomowej oceny wartości hodowlanej, wykorzystując metodę jednego kroku.

Wsparciem w tym procesie są autorzy metody oraz oprogramowania – prof. Ignacy Misztal oraz prof. Daniela Lourenco pracujący na Uniwersytecie w Georgii (UGA), USA.

Na przełomie października i listopada br., Marcin Pszczoła – zastępca dyrektora Centrum Genetycznego PFHBiPM spędził dwa tygodnie na UGA, omawiając wyniki bieżących analiz przeprowadzonych przez polski zespół CG-IZ, zajmujący się opracowaniem wdrożenia metody jednego kroku w kraju oraz planując dalsze kroki. Konsultacje przyniosły zamierzony efekt, pozwalając na znaczący postęp prac.