Konferencja ICAR w Chile

ICAR Chile

Współpraca zawsze była motorem postępu. Dlatego naukowcy wraz z hodowcami spotykają się od lat na różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach czy targach. W dniach 24-28 października 2016 r. w uroczym miejscu – Puerto Varas (Chile) – odbyła się konferencja ICAR, czyli organizacji zajmującej się standaryzacją metod kontroli użytkowości.

W czasie różnych doniesień podkreślano, że zgromadzona na temat zwierząt informacja jest warta tyle ile warte są wynikające z niej decyzje. Zatem uwidoczniono coraz większe jej znaczenie w zarządzaniu hodowlą i produkcją. Poza licznymi doniesieniami dotyczącymi postępu w zakresie metod kontroli użytkowości, konferencja dała doskonałą możliwość zapoznania się ze stanem wykorzystania selekcji genomowej w praktyce hodowlanej. Można się było dowiedzieć, że cena za genotypowanie jałówki zbliża się do 20 EURO. Koszt odchowania jałówki szacuje się w Europie na około 1500 EURO. Tak wysoka cena skłania coraz większą grupę hodowców do genotypowania jałówek, by na podstawie wyników można było podjąć decyzję o rezygnacji z odchowu. Gdy relacja ceny genotypowania do kosztów odchowu jest interesująca – nie trudno o stosowanie takiej strategii.
Praktykowane jest oferowanie niższej ceny za genotypowanie w przypadku, gdy hodowca dobrowolnie przekazuje więcej informacji o swoich zwierzętach niż wynika to ze standardowej kontroli użytkowości. Poszerzenie zakresu dostarczanych danych w szczególności dotyczy cech zdrowia i płodności. Przykładowo w Niemczech uruchomiono program gromadzenia informacji o dodatkowych cechach, w którym uczestniczy ponad 300 stad. W zamian za przekazywanie dokładnych informacji na temat zachorowań krów – w tym zdrowotności racic, dodatkowych danych dotyczących płodności i odchowu młodzieży, hodowcy uzyskują niższe ceny za genotypowanie. Dodatkowo zobowiązują się do genotypowania wszystkich jałówek powiększając populację referencyjną wykorzystywaną w ocenie genomowej. To zaś przekłada się pozytywnie na dokładność ocen genomowych. Zainteresowanych szczegółami innych doniesień odsyłamy na stronę konferencji, gdzie dostępne są streszczenia i prezentacje.

Przy okazji konferencji ICAR, jak co dwa lata, zorganizowano satelitarną konferencję INTERBULL. Tu dominowały tematy związane z doskonaleniem krajowych metod oceny wartości hodowlanej. W tym roku kolejny raz liczne kraje chwaliły się uruchomieniem nowych ocen dla cech funkcjonalnych:
– Kanada – dla chorób metabolicznych,
– Holandia – dla pobrania paszy,
– Wielka Brytania – dla odporności na gruźlicę zwierzęcą,
– Francja – dla odporności na ketozę.
Doskonalone są również istniejące systemy oceny genomowej. Ponadto zapowiedziano start platformy do wymiany genotypów, której celem będzie pomoc w kontroli pochodzenia, co przy intensywnej wymianie materiału genetycznego między krajami może być bardzo pomocne.

Kolejna konferencja ICAR i INTERBULL już w nadchodzącym roku!