Konferencja naukowa Interbull i ADSA

Coraz to nowe cechy w kontroli użytkowości, coraz szerszy zakres oceny wartości hodowlanej, coraz bardziej zaawansowane metody wykorzystywane w doborze i coraz bardziej rozpowszechnione genotypowanie u bydła mlecznego. Tak w bardzo dużym skrócie można streścić dwie połączone konferencje: Interbull i Amerykańskiego Towarzystwa Nauk o Mleku (ADSA).

Poruszana tematyka była interesująca zarówno dla hodowców, jak i naukowców, którym bliskie są praktyczne problemu hodowli i działających na rzecz jej dynamicznego rozwoju. Już dziś zapowiadamy nieco szerszą relację z tych imprez w jednym z najbliższych numerów “Hodowli i Chowu Bydła”, o której poinformujemy odwiedzających naszą stronę.