Narzędzia CGen pomocne także producentom mleka

W trakcie wywiadu opublikowanego w sierpniowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”, kierownik Centrum Genetycznego wskazał, że wspomniana jednostka PFHBiPM oferuje wsparcie nie tylko hodowcom bydła, ale także producentom mleka.
Jeśli jesteś producentem, skorzystaj z rankingu stad na bazie jałówek tutaj. Spośród 1 000 najlepszych stad można znaleźć jałówki do zakupu w trakcie powiększania stada. Natomiast jeśli jesteś na etapie poszukiwania nasienia buhajów dostępnego na polskim rynku, skorzystaj z rankingu buhajów tutaj. Odnajdziesz w nim informację w jakiej firmie jest dostępny interesujący Ciebie materiał.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi ciekawymi informacjami zawartymi w relacji z rozmowy od strony 44 czasopisma.