Nowe rankingi hodowlane za rok 2022

W biuletynie PFHBiPM “Ocena i hodowla bydła” za 2022 rok po raz pierwszy opublikowano poszerzony zestaw rankingów hodowlanych dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej oraz nowy ranking dla rasy simental. Celem utworzenia tych zestawień jest podkreślenie wagi pracy hodowlanej wykonywanej przez hodowców, podejmowanych przez nich decyzji oraz konsekwentnego dążenia do uzyskiwania postępu hodowlanego w stadzie.

W opisie każdego z rankingów zostały zamieszczone zasady jego utworzenia. Uwzględniono oba indeksy selekcyjne – IE i PF oraz obie odmiany – HO i RW. Obliczenia bazowały na najaktualniejszych dla roku 2022 wynikach oceny wartości hodowlanych, uzyskanych w sezonie grudniowym.

Spis rankingów dostępnych od strony 206 biuletynu krajowego dostępnego na stronie pfhb.pl/publikacje:

 • Rankingi krów o najwyższych wartościach indeksów selekcyjnych – wyróżnienie hodowców, których decyzje hodowlane zaowocowały utrzymywaniem wybitnych krów w polskich stadach.
 • Rankingi zgenotypowanych jałówek urodzonych w 2021 roku o najwyższych wartościach indeksów selekcyjnych – wyróżnienie hodowców, których decyzje hodowlane zaowocowały wybitnymi samicami.
 • Rankingi obór o najwyższych średnich wartościach indeksów selekcyjnych krów – wyróżnienie hodowców, którzy w swoich oborach posiadają sztuki hodowlane o wysokim potencjale genetycznym.
 • Rankingi obór o najwyższych średnich wartościach indeksów selekcyjnych zgenotypowanych jałówek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej urodzonych w 2021 roku – wyróżnienie hodowców, którzy wyhodowali jałówki o wysokim potencjale genetycznym oszacowanym z wysoką dokładnością, co mogliśmy stwierdzić dzięki genotypowaniu praktycznie wszystkich urodzonych jałówek w danej oborze. Porównywanie zwierząt urodzonych w ciągu roku pozwoli na docenianie wyników pracy hodowlanej uzyskanych w danym momencie.
 • Ranking krów rasy simentalskiej o najwyższej wartości indeksu PFSM.

Po raz drugi zostały też opublikowane rankingi, które już w zeszłym roku spotkały się z pozytywnym przyjęciem ze strony hodowców:

 • Ranking TOP 100 jałówek HO z najwyższym indeksem gPF.
 • Ranking TOP 100 krów HO z najwyższym indeksem gPF.
 • Ranking TOP 100 krów HO z najwyższym indeksem PF.
 • Ranking TOP 100 jałówek RW z najwyższym indeksem gPF.
 • Ranking TOP 100 krów RW z najwyższym indeksem gPF.
 • Ranking TOP 100 krów RW z najwyższym indeksem PF.
 • Ranking TOP 100 krów z najwyższym indeksem PFSM.

Dodatkowo opublikowano listę hodowców polskich buhajów by podkreślić rolę tych, którzy mają największy udział w realizowaniu polskiego programu hodowlanego na ścieżce męskiej.

Gratulujemy wszystkim, którym praca hodowlana przynosiła efekty i życzymy, by przekładały się one na satysfakcjonujące wyniki uzyskiwane w stadzie. Jednocześnie każdego kto nie znalazł się w publikacji zachęcamy do genotypowania jałówek i w ten sposób dołączenia do grona hodowców wyznaczających trend hodowlany w naszym kraju.