XXVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła

Trwa XXVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Za nami już wykłady m.in. o metodzie jednego kroku w ocenie wartości genetycznej bydła w Polsce (dr hab. S. Mucha) oraz indeksach selekcyjnych w programie hodowlanym bydła PHF (mgr inż. Krzysztof Bączkiewicz – na zdjęciu). W dniu 29.03.2023 r. usłyszymy jeszcze kolejnych przedstawicieli PFHBiPM – dr. hab. M. Pszczołę w wystąpieniu dotyczącym selekcji w kierunku obniżenia poziomu emisji metanu przez bydło, a także dr inż. A. Antczak, która przedstawi wyzwania stojące przed producentami mleka w Polsce w kontekście istniejących i oczekiwanych regulacji prawnych.