Odporność na schorzenia racic jest odziedziczalna

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie projektu „CGen korekcja”. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu stwierdziliśmy, że odziedziczalność odporności polskich krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej na dermatitis digitalis (DD) wynosi 0,11. Jest to wartość, która pozwala na prowadzenie skutecznej selekcji w kierunku lepszej zdrowotności racic.
Uzyskane wyniki potwierdzają, że dane wprowadzane przez korektorów racic zaangażowanych w projekt „CGen korekcja” są rzetelne i stanowią cenne źródło informacji. Jest to ogromny sukces całego zespołu odpowiedzialnego za ten projekt, świadczący o przygotowaniu bardzo dobrego programu szkoleń dla osób rejestrujących dane.
Więcej informacji o wykonanych analizach, a także wyzwaniach na przyszłość znajduje się tutaj.