XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne i XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

forum zootechniczno-weterynaryjne, krajowa wystawa zwierzat hodowlanych

Stwarzamy coraz więcej okazji do rozmów z pracownikami Centrum Genetycznego. W kwietniu zorganizowaliśmy stoisko na XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjnym pt. „Innowacyjne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej” w Poznaniu. Organizatorami tego wydarzenia byli Polskie Towarzystwo Zootechniczne i Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Tegoroczna konferencja miała na celu propagowanie nowoczesnych rozwiązań w żywieniu i hodowli zwierząt gospodarskich. Przedstawiono także rozwiązania w zakresie zapobiegania, wykrywania i terapii chorób. Natomiast o ocenie genomowej w praktyce hodowlanej mówił dr hab. Tomasz Strabel, prof. UPP, dyrektor CGen.
Nie mogło nas też zabraknąć na XXVIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w dniach od 5-7 maja 2017 r., która została zorganizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt oraz wiele Związków Hodowców Zwierząt. Lada informacyjna CGen stanowiła część stoiska Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Pawilonie 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich. To wydarzenie było doskonałą okazją dla hodowców, by poznać nowe trendy w hodowli i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Zainteresowaniem cieszyły się też wystawy wielu gatunków zwierząt nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.

forum zootechniczno-weterynaryjne, centrum genetyczne
XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne

XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Autorzy zdjęć: Tomasz Strabel, Agata Gindera