Rozpoczęto prace nad opracowaniem nowego narzędzia hodowlanego

Polski indeks ekonomiczny dla bydła mlecznego zostanie stworzony na podstawie informacji o uwarunkowaniach panujących w gospodarstwach i ich ekonomice. Pierwsze spotkania z hodowcami pozwoliły na poznanie charakterystyki gospodarstw o różnej wielkości. Wkrótce hodowcy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety – przykładowe pytanie zostało umieszczone w październikowym numerze miesięcznika „Hodowla i Chów Bydła” w artykule „Dlaczego potrzebne jest nowe narzędzie hodowlane w Polsce?”. Poznanie preferencji hodowców jest niezbędne do skonstruowania indeksu, który wspomoże w przyszłości podejmowanie decyzji hodowlanych. Indeks zostanie zbudowany w oparciu o wszystkie aktualnie oceniane cechy oraz te, które zostaną jeszcze przez Centrum Genetyczne opracowane. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie wspierana przez przedstawicieli firmy AbacusBio oraz naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzięki indeksowi ekonomicznemu hodowca będzie mógł podejmować decyzje prowadzące do zwiększenia rentowności produkcji mleka.
Indeks ekonomiczny stanowił temat miesiąca wydania 10/2017 miesięcznika „Hodowla i Chów Bydła”, zapraszamy do zapoznania się z artykułami.