Wyniki kwietniowej oceny wartości hodowlanej już dostępne

Indeks ekonomiczny

Zamieściliśmy nowe rankingi buhajów, najlepszych samic i stad oraz podsumowania genotypowania bazujące na wynikach oceny z sezonu 2020.1. Aktualne wartości indeksów są dostępne na stronie cgen.pl/indeksy.

Zazwyczaj zmiany w uszeregowaniu zwierząt pomiędzy sezonami są konsekwencją pozyskania nowych obserwacji oraz objęcia oceną nowych osobników. W tym sezonie zmiana pozycji w rankingach opartych na indeksach IE i PF wynika także ze zmiany bazy genetycznej.

W rankingu buhajów zaktualizowano wartości dla wszystkich dotychczasowych buhajów. Dodatkowo opublikowano informacje o 10 najlepszych buhajach pod względem IE w sezonie 2020.1. Jednocześnie informujemy, że następujący partnerzy nawiązali współpracę z PFHBiPM: spółki unasieniania MCHiRZ, WCHiRZ oraz importerzy nasienia AgroGen Jarosław Strzyżewski oraz WWS Partner Tomasz Tyszecki. W ramach podjętej współpracy na naszej stronie będziemy publikować IE nowych buhajów wskazanych przez te firmy.

Na podstawie wyników z sezonu 2020.1 zaktualizowano wyniki oceny genomowej samic zamieszczone w podsumowaniu genotypowania, które są dostępne dla hodowców zlecających genotypowanie w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Poza wartościami hodowlanymi oszacowanymi przez Instytut Zootechniki, zestawienia przygotowywane przez CGen zawierają wartości IE dla zwierząt zgenotypowanych w aktualnym sezonie, a także wszystkich ocenionych genomowo zwierząt ze stada. Dostęp hodowcy do podsumowania genotypowania wymaga logowania. Hodowców genotypujących, którzy do tej pory nie korzystali z tego narzędzia zapraszamy do kontaktu z doradcami hodowlanymi PFHBiPM lub pracownikami Centrum Genetycznego.

Wkrótce umożliwimy także porównanie wartości IE zwierząt ze średnimi wartościami osiąganymi w populacji oraz zostaną opublikowane graniczne wartości IE wyróżniające najlepsze 20% zwierząt oraz stad w kraju.