Aplikacja „CGen korekcja”

Projekt „CGen korekcja”

Dostęp do aplikacji „CGen korekcja” dla hodowców i korektorów racic jest możliwy po zalogowaniu się na stronie tutaj.

Aplikacja ułatwiająca współpracę między korektorem i hodowcą

Aplikacja internetowa „CGen korekcja” przeznaczona jest do rejestrowania wyników korekcji w trakcie jej przeprowadzania. Do tej pory opracowano prototyp, który obecnie jest udoskonalany tak, aby zakres oferowanych funkcji odpowiadał oczekiwaniom zarówno korektorów oraz lekarzy weterynarii jak i hodowców. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i umożliwia wprowadzanie informacji w trybie off-line (bez dostępu do Internetu). Wpisane dane przesłane są do centralnej bazy, po czym można uzyskać do nich dostęp z różnych urządzeń za pośrednictwem Internetu. Dzięki takiej organizacji systemu raport podsumowujący może zostać wygenerowany przez hodowcę bezpośrednio po zakończeniu korekcji racic. Raport jest nie tylko szybko dostępny, ale także kompleksowy, gdyż informatyzacja procesu rejestrowania wyników korekcji umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych analiz danych i przedstawienie podsumowania obrazującego szczegółowo sytuację w stadzie. Kolejną korzyścią wynikającą z zastosowania aplikacji jest możliwość wyświetlania historii wykonanych korekcji oraz zgłoszonych dla danego zwierzęcia chorób. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja skuteczności podjętego leczenia, a także indywidualne podejście do każdego przypadku.

Aplikacja umożliwiająca genetyczne doskonalenie zdrowotności racic

Przekazywanie zarejestrowanych obserwacji do centralnej bazy danych jest także warunkiem prowadzenie genetycznego doskonalenia zwierząt pod kątem zdrowotności racic. Obecnie do poprawy zdrowotności kończyn w krajowej populacji dąży się przez pośrednią selekcję bazując na cechach budowy nóg i racic. Uwzględnienie występowania schorzeń racic, a także wykorzystanie selekcji genomowej mogłoby zwiększyć skuteczność prowadzonej pracy hodowlanej przyspieszając uzyskanie zwierząt o zwiększonej zdrowotności racic. Realizacja takiego scenariusza wymaga rejestrowania poszczególnych przypadków chorobowych rozpoznanych w stadzie, gdyż dostęp do wiarygodnych danych warunkuje uzyskanie postępu genetycznego, a przez to uzyskiwanie lepszych rezultatów finansowych. Aplikacja „CGen korekcja” zastąpi dotychczasowe metody gromadzenia danych o schorzeniach racic i umożliwi precyzyjną rejestrację obserwacji. Pozwoli także na jednoczesne prowadzenie pracy hodowlanej i poprawę zarządzania stadem prowadząc do efektywniejszego osiągania celów stawianych sobie przez hodowcę.

Ze względu na rolę jaką w procesie doskonalenia genetycznego nowych cech odgrywają hodowcy, korektorzy i lekarze weterynarii zachęcamy do zaangażowania się w proces rejestracji wyników korekcji za pomocą aplikacji „CGen korekcja” i jednocześnie skorzystania z możliwości jakie daje ona w zwiększaniu efektywności zarządzania stadem. Dołącz do pierwszych użytkowników – zostaw kontakt do siebie tutaj.

Korzyści dla korektora

aplikacja CGen korekcja: korzyści dla korektora

Korzyści dla hodowcy

aplikacja CGen korekcja: korzyści dla hodowcy