Ranking buhajów wg DD

Ranking buhajów wg DD

Chcesz sprawdzić, jakie buhaje wyróżniają się wysoką wartością hodowlaną dla DD? 

Możesz to zrobić dzięki interaktywnym rankingom na stronie cgen.pl

Wystarczy wybrać w menu kontekstowym „Dermatitis digitalis”, a zostanie utworzony ranking buhajów posortowanych według ich wartości hodowlanych dla DD. Za indeksem PF pojawi się kolumna DD, a w niej wartości hodowlane dla tej cechy. W rankingu można sprawdzać jednocześnie wartość dla DD i dla obu indeksów selekcyjnych, czyli PF i IE, co daje pełniejszy obraz odnośnie potencjału genetycznego danego rozpłodnika.

Postaw na genetyczną odporność na DD

Postaw na genetyczną odporność na DD

Do oceny wartości hodowlanej wprowadzono nową cechę – odporność na dermatitis digitalis. Jakich wartości można się spodziewać oglądając wyniki i jak je interpretować?

Wartości hodowlane są standaryzowane, co oznacza, że wyraża się je jako zmienną o średniej 100 i odchyleniu standardowym 10. Wyższa wartość hodowlana to wyższy potencjał genetyczny dla odporności zwierzęcia na dermatitis digitalis. Wartość poniżej 100 oznacza, że zwierzę plasuje się poniżej średniej pod względem genetycznej odporności na DD.

Wybierając buhaje, sprawdzajcie czy mają dostępną wartość hodowlaną dla DD. Jeśli zależy Wam na podniesieniu odporności na DD w Waszym stadzie, uwzględniajcie buhaje z wysoką wartością hodowlaną dla tej cechy.

Jednak co, jeśli buhaj wpisuje się w Wasz cel hodowlany, a ma niską wartość hodowlaną dla DD? Należy pamiętać, że istnieje  większe prawdopodobieństwo uzyskania córek podatnych na to infekcyjne schorzenie racic, a w konsekwencji konieczność większej dbałości o profilaktykę.

Zawsze warto znać potencjał genetyczny zwierząt, by w codziennym zarządzaniu podejmować adekwatne decyzje. Wartości hodowlane dla odporności na DD buhajów rasy PHF możesz sprawdzić w rankingach na stronie CGen. Więcej o tym w kolejnym poście.

Karta buhaja

Karta buhaja

Karta buhaja to zbiór kluczowych informacji dotyczących danego samca.

Kartę buhaja można podzielić na dwa główne panele: informacje podstawowe oraz wyniki wartości hodowlanych. W ramach informacji podstawowych wyświetlane są: krajowy numer zwierzęcia, imię, data urodzenia, kraj pochodzenia, rasa/odmiana, czy buhaj jest zarejestrowany w bazie FedInfo, jego QR kod oraz dostępność nasienia. Wyświetlane jest podsumowanie głównych indeksów: Indeksu Ekonomicznego, jego dokładności oraz indeksu PF (lub gPF). Po prawej stronie widoczny jest rodowód zwierzęcia w pokoleniu rodziców i dziadków (dwa pokolenia). Oba panele rozdzielone są informacją o sezonie, z jakiego pochodzą wyniki wartości hodowlanej, obecnie wyświetlają się wyniki dla kwietniowego sezonu oceny 2024.1”. 

Poniżej informacji o sezonie znajdują się rozwijane belki zawierające informacje o wartościach hodowlanych poszczególnych cech w ramach odpowiednich podindeksów. Zielony kolor belki oznacza, że buhaj posiada wartość hodowlaną dla przynajmniej jednej cechy z danej grupy. Żółty kolor oznacza, że buhaj nie posiada wartości hodowlanej dla tej cechy. Dla każdej cechy wyświetlane są informacje: nazwa cechy, ocena (skrót metody oceny), WH (wartość hodowlana), dokładność, liczba córek i liczba stad. Od dziś w karcie buhaja można znaleźć nową belkę Zdrowotność racic”, w ramach rozwijanej listy wyświetlona jest pierwsza cecha z tej grupy dla której przygotowano wartość hodowlaną Dermatitis digitalis”.

Kwietniowe wyniki OWH buhajów opublikowane

Kwietniowe wyniki OWH buhajów opublikowane

Opublikowaliśmy wyniki kwietniowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Ich wyświetlanie jest możliwe w rankingu najlepszych buhajów na stronie: www.cgen.pl/indeksy/

Od dziś można również przeglądać wyniki buhajów dla nowej cechy dermatitis digitalis (DD), czyli zapalenia skóry palca. Jest to pierwsza z cech zdrowotności racic. Wyniki są widoczne w karcie zwierzęcia w rozsuwanej belce Zdrowotność racic”, a ranking najlepszych buhajów można zobaczyć wybierając z menu kontekstowego Dermatitis digitalis”.

Więcej informacji dotyczących oceny wartości hodowlanej dla tej cechy znajdziesz tutaj.

Hodowco, pozostał 1 dzień do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostał 1 dzień do publikacji oceny dla DD

1 dzień do publikacji.
Czy wiesz, że ponad 45% córek pochodzących od 10% najgorszych buhajów chorowało na dermatitis digitalis (DD) w pierwszej laktacji? W przypadku 10% najlepszych buhajów jedynie 19% córek miało zarejestrowanych tę chorobę. To oznacza ponad dwukrotnie mniej zachorowań wśród córek pochodzących od najlepszych buhajów w porównaniu z córkami pochodzącymi od najgorszych buhajów.

Nasze odliczanie dobiega końca, jutro wielki dzień, bądźcie z nami w tej ważnej chwili i sprawdzajcie wartości hodowlane swoich zwierząt dla odporności na DD!
Przy tej okazji zapraszamy wszystkich chętnych Hodowców do współpracy w ramach projektu CGen korekcja.

Hodowco, pozostało 5 dni do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostało 5 dni do publikacji oceny dla DD

5 dni do publikacji.
Czy wiesz, że w ramach projektu CGen korekcja zgromadzono obserwacje fenotypowe pochodzące od ponad 100 tys. krów? To dzięki hodowcom i korektorom, którzy przyłączyli się do projektu, mogliśmy zgromadzić taką ilość danych do analiz. Jak często mawia prof. Mike Coffey, brytyjski specjalista z zakresu hodowli bydła, „w dobie ery genomowej króluje fenotyp”, co oznacza, że odpowiedni pomiar i rejestrowanie informacji o cechach ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania selekcji genomowej.

Hodowco, pozostało 6 dni do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostało 6 dni do publikacji oceny dla DD

6 dni do publikacji.
Czy wiesz, że najnowsza metoda szacowania wartości hodowlanej pozwala na jednoczesne włączenie do obliczeń informacji rodowodowej, fenotypowej i genomowej? Dzięki temu wszystkie zwierzęta są ocenione z jednoczesnym użyciem wszystkich źródeł informacji. Nazwa — metoda jednego kroku — określa nowy, prostszy sposób szacowania wartości hodowlanej. Dotychczas genomowa wartość hodowlana w Polsce jest szacowana z wykorzystaniem metody, która wymaga dwóch etapów obliczeń.

Hodowco, pozostało 7 dni do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostało 7 dni do publikacji oceny dla DD

7 dni do publikacji.
Czy wiesz, że populacja referencyjna dla odporności na dermatitis digitalis (DD) przekroczyła 10 tys. krów z fenotypem i genotypem? W przypadku szacowania genomowej wartości hodowlanej, kluczowe jest stworzenie dużej puli zwierząt, dla których jesteśmy w stanie powiązać obserwowany fenotyp z informacją genomową. Tylko wtedy będziemy mogli ocenić zwierzęta z wystarczająco dobrą dokładnością. Beneficjentem oceny genomowej są stada, które genotypują jałówki. Jeśli stada te uczestniczą również w projekcie CGen korekcja, to zgenotypowane samice od pierwszej laktacji dołączą do populacji referencyjnej dla tej cechy.

Hodowco, pozostało 8 dni do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostało 8 dni do publikacji oceny dla DD

8 dni do publikacji.
Czy wiesz, że ponad 40% wszystkich zgłoszeń wprowadzonych do aplikacji CGen korekcja przez korektorów racic dotyczy dermatitis digitalis (DD)? Jest to najpowszechniejsza choroba racic rejestrowana w Polsce.
Przy tej okazji zachęcamy do zapoznania się z ciekawym artykułem dotyczącym kąpieli racic: https://holstein.pl/efektywne-kapiele-racic/

Hodowco, pozostało 9 dni do publikacji oceny dla DD

Hodowco, pozostało 9 dni do publikacji oceny dla DD

9 dni do publikacji.
Czy wiesz, że odziedziczalność odporności na dermatitis digitalis (DD) wynosi blisko 7% i jest w granicach odziedziczalności cechy ocenianej w innych krajach, w tym członków Spółdzielni EuroGenomics? Kraje te z powodzeniem wdrożyły ocenę dla tej cechy i obserwują już pierwsze efekty.°C