Kwietniowe wyniki IE samic dostępne

Kwietniowe wyniki IE samic dostępne

Opublikowaliśmy rankingi najlepszych samic oraz indywidualne podsumowania genotypowania na bazie kwietniowej oceny wartości hodowlanej. Jednocześnie pragniemy poinformować, że karty samic obecnie nie zawierają wartości hodowlanych dla kondycji i lokomocji. Zostaną one uzupełnione niezwłocznie po otrzymaniu wyników od Instytutu Zootechniki. Natomiast karty buhajów zostały poszerzone o wartości hodowlane dla laktozy. Dostęp do wszystkich kwietniowych rankingów według Indeksu Ekonomicznego (IE) oraz indeksu PF jest możliwy na stronie cgen.pl/indeksy.
O przyczynach mających wpływ na opóźnienie publikacji wyników kwietniowej oceny wartości hodowlanej informowaliśmy we wcześniejszych wpisach np. tutaj.

Komplet wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej dla samic opublikowany

Komplet wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej dla samic opublikowany

W dniu 11.12.2020 r. opublikowaliśmy komplet wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej samic. W kartach samic w zakładce “produkcja”, pojawiły się wyniki dla nowej cechy jaką jest laktoza, która obejmuje: wydajność laktozy (kg) i procent laktozy. Z wynikami samic można zapoznać się wybierając kartę danej samicy w rankingu tutaj. Natomiast o publikacji wyników Indeksu Ekonomicznego dla sezonu oceny 2020.3 w narzędziach CGen informowaliśmy Państwa 10.12.2020 r. tutaj.