Komplet wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej dla samic opublikowany

W dniu 11.12.2020 r. opublikowaliśmy komplet wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej samic. W kartach samic w zakładce “produkcja”, pojawiły się wyniki dla nowej cechy jaką jest laktoza, która obejmuje: wydajność laktozy (kg) i procent laktozy. Z wynikami samic można zapoznać się wybierając kartę danej samicy w rankingu tutaj. Natomiast o publikacji wyników Indeksu Ekonomicznego dla sezonu oceny 2020.3 w narzędziach CGen informowaliśmy Państwa 10.12.2020 r. tutaj.