Tematyka racic w kwietniowym wydaniu „Hodowli i Chowu Bydła”

Schorzenia racic są jednymi z najbardziej powszechnych problemów występujących w populacji krów mlecznych. Szacuje się, że około 75% wszystkich krów w Europie ma lub miało co najmniej jedno ze schorzeń racic. Występowanie tych problemów zależy od wielu czynników środowiskowych, ale także ma podłoże genetyczne, dlatego zapraszamy do lektury artykułów „Genetyczne uwarunkowanie schorzeń racic” oraz „Świat rejestruje wyniki korekcji racic” w kwietniowym numerze czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”. W tym wydaniu zamieszczono również informację o organizowanym bezpłatnym szkoleniu z rozpoznawania schorzeń racic dla osób wykonujących korekcję – więcej informacji o nim tutaj.