Współpraca Centrum Genetycznego z EuroGenomics

Eurogenomics

Obecność błędów w zapisach rodowodów oraz niepełne informacje rodowodowe bydła prowadzą do zmniejszenia dokładności szacowanego poziomu inbredu, jego trendu czy oceny wartości hodowlanej. Projekt Centrum Genetycznego zakładający m. in. poprawę jakości rodowodów krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i dokładniejsze szacowanie poziomu inbredu, został zaakceptowany przez EuroGenomics. W wyniku tego CGen otrzymało kilkadziesiąt genotypów, współdzielonych w ramach grupy czołowych europejskich krajów dążących do rozwoju hodowli bydła mlecznego.