Ułatwiamy porównywanie buhajów i samic

W styczniowym wydaniu czasopisma “Hodowla i Chów Bydła” nie zabrakło kolejnych informacji o Indeksie Ekonomicznym (IE). O porównywaniu buhajów, krów i jałówek pod względem ich wartości IE napisaliśmy w artykule “Dużo czy mało. Wyniki oceny wartości hodowlanej w świetle Indeksu Ekonomicznego”. Warto zauważyć, że w obrębie polskiej populacji bydła mlecznego zaobserwowano znaczne różnice w wartościach IE. Przykładowo, po ostatniej ocenie, osiągają one ponad 3 000 zł w przypadku buhajów dostępnych na polskim rynku.

W tym wydaniu magazynu przedstawiliśmy także użyteczność nowego narzędzia – podsumowania genotypowania, które zostało opisane w artykule pt. “Wsparcie efektywnego wykorzystania oceny genomowej w stadzie”. Podsumowanie genotypowania zawierające zestawienia dla zgenotypowanych zwierząt zostało udostępnione hodowcom genotypującym sztuki w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM od sezony oceny 2019.3.

Polecamy artykuły wszystkim, którzy chcą uzyskać większe zyski z pracy hodowlanej.