Wielowymiarowo o selekcji zwierząt

Zachęcamy do sięgnięcia po lutowe wydanie czasopisma “Hodowla i Chów Bydła”, w nim wiele artykułów związanych z dylematami hodowlanymi 2020 roku. Wprowadzenie Indeksu Ekonomicznego jako nowego narzędzia selekcyjnego zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem, ale również zrodziło wiele pytań. Po lekturze wywiadu z dr Krychowskim “Fakty i mity o indeksie ekonomicznym”, wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane.

Każdy indeks czy podindeks selekcyjny zawiera w sobie podstawową część składową jaką jest wartość hodowlana. Dobre zrozumienie obliczania, standaryzacji i interpretacji wartości hodowlanej pozwoli uniknąć wyciągania błędnych wniosków, w obliczu zmiany bazy genetycznej już w kwietniowej ocenie 2020.1. Więcej szczegółów w artykule pt. “Standaryzacja wartości hodowlanych kluczem do zrozumienia oceny”.

W dobie selekcji genomowej jak bumerang powraca temat wzrastającego poziomu inbredu w populacji holsztynów i skutków jego działania. Wielowymiarowa analiza rodowodów buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w amerykańskiej populacji, wykazała jak poważne i daleko idące konsekwencje może mieć intensywna selekcja, kojarzenie w bliskim pokrewieństwie i wąska pula genetyczna. Niech “Amerykański inbred” będzie wskazówką, że świadoma decyzja hodowlana musi zawsze uwzględniać aspekt inbredu przy zestawianiu par do kojarzeń.