Porównuj zwierzęta wykorzystując Indeks Ekonomiczny

Przygotowaliśmy analizę aktualnych wyników oceny wartości hodowlanej na bazie Indeksu Ekonomicznego (IE). Dzięki zaprezentowanym informacjom możliwe jest ocenianie poszczególnych buhajów na tle tych, których nasienie jest dostępne na polskim rynku. Warto to zrobić przed podjęciem decyzji o zakupie nasienia danego buhaja. Podobnie jest w przypadku krów czy jałówek.

Hodowcy genotypujący w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM mają dostęp do wartości Indeksu Ekonomicznego swoich samic w „podsumowaniu genotypowania” (nowe narzędzie zestawiające wyniki oceny genomowej). Po sprawdzeniu wartości IE danej sztuki można porównać ją z wartościami charakteryzującymi populację. Warto to zrobić przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu danej sztuki na remont stada czy o jej sprzedaży.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą wyników IE dla sezonu oceny 2019.3 na stronie cgen.pl/indeks-ekonomiczny w zakładce „aktualne wyniki”.

Informujemy także, że prowadzenie takich porównań będzie możliwe dla wszystkich hodowców i producentów mleka pod oceną PFHBiPM już w 2020 roku, kiedy to otrzymają wykaz przedstawiający wartości hodowlane utrzymywanych przez nich samic łącznie z wartościami Indeksu Ekonomicznego.