Warsztaty amerykańskiego stowarzyszenia korektorów racic

Co 2 lata amerykańskie stowarzyszenie korektorów racic HTA (Hoof Trimmers Association) organizuje spotkanie dla swoich członków. Obecnie do stowarzyszenia należy 120 korektorów, którzy przyjechali do Minneapolis na 3-dniową konferencję (28-30.08.2022 r., https://hoofhealthconference.org/). Tym razem podczas wyjazdu na gospodarstwo przyłączyła się do nich reprezentantka CGen Katarzyna Rzewuska. W ramach warsztatów korektorzy mieli do dyspozycji poskromy 3 producentów: Tuffy tilt, Appleton i KVK. Każdy mógł przetestować je w praktyce. Korekcji poddawane były kolejno wszystkie jałówki przewiezione na fermę z jałownika. Jest to standardowe podejście stosowane przez hodowcę. Do rejestracji wykonanej korekcji w gospodarstwie Haubenschild Dairy wykorzystuje się papierowe arkusze, które i tym razem krążyły pomiędzy poskromami.

Podczas spotkania dyskutowano różne podejścia do wykonywania korekcji. Aaron Lavoy, założyciel centrum szkoleniowego Midwestern Hoof Care, prezentował opracowaną przez siebie metodę na nogach z rzeźni. Wykonywano korekcje, następnie przecinano racice i omawiano uzyskany efekt. A. Lavoy jest zwolennikiem traktowania każdego palca odrębnie i stosowania cięcia zapewniającego równoległe ustawienie kości racicowej do podłoża. Oznacza to ścinanie większej warstwy rogu w części przyśrodkowej racicy. Podejście to różni się od rekomendowanego w metodzie 5-ciu kroków efektu jakim jest uzyskanie gładkiej powierzchni styku w odniesieniu do całej racicy. Wywołało to spore poruszenie wśród uczestników. Kluczową konkluzją było to, że w przypadku racic mała różnica w ilości zebranego rogu przekłada się na dużą różnicę w komforcie krowy. Aaron Lavoy powtarzał wielokrotnie, że „krowa która nie kuleje, ale nie ma zapewnionego pełnego komfortu produkuje mniej niż by mogła, więc przynosi stratę, choć hodowca nie jest jej świadomy.”

Ważnym tematem była też konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy korektorami, hodowcami, żywieniowcami, lekarzami weterynarii i genetykami. To jest główne wyzwanie jakie stoi przed branżą i powinno wyznaczać kierunek działań podejmowanych przez wszystkie strony i nie dotyczy to tylko realiów USA.