Wdrożenie tzw. “szybkiej ścieżki”

W dniu 10 sierpnia nastąpiło wdrożenie nowej procedury przetwarzania i kontroli jakości wyników OWH opracowywanej w ramach projektu tzw. “szybkiej ścieżki”. Prace nad nowym systemem odbywały się w ramach realizacji porozumienia pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka a Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym, podpisanego w dniu 15 września 2021. Wdrożenie nastąpiło zgodnie z założonym harmonogramem podczas publikacji wyników z sezonu sierpniowego 2022.

System ten jest pierwszym etapem współpracy pomiędzy PFHBiPM oraz IZ-PIB, która zmierza do wdrażania innowacji w polskiej ocenie wartości hodowlanej. Celem kolejnego etapu jest opracowanie systemu jednostopniowej oceny wartości hodowlanej, którego wdrożenie jest planowane na kwiecień 2024. Pozwoli to nam na dołączenie do światowych liderów pod względem stosowanej metodyki oceny.

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania dla Dyrekcji oraz całego zespołu IZ-PIB. Dzięki podjętej współpracy możliwe stało się opracowanie i wdrożenie nowego systemu przetwarzania i kontroli jakości wyników oceny wartości hodowlanej.

Rankingi buhajów dostępne są na stronach www.cgen.pl/indeksy i www.wycena.izoo.krakow.pl

Spodziewany termin opublikowania wyników oceny wartości hodowlanej samic phf to 17.08.2022 r.