Wysoka produkcja i dobra płodność idą w parze

Wzrost produkcji i poprawa płodności wzajemnie się nie wykluczają. Taki wniosek pojawił się w artykule czasopisma “Holstein International”. Zaprzecza on powszechnemu przekonaniu, że wysokoprodukcyjne krowy mają słabą płodność. Każdy hodowca, który chce poprawić wyniki rozrodu w swoim stadzie, powinien łączyć zarządzanie na wysokim poziomie z wykorzystaniem dobrej genetyki.

W USA między 2010 a 2020 r. liczba kryć na skuteczne zacielenie spadła z 2,5 do 2 w populacji. Stwierdzono, że w obserwowanej poprawie wyników płodności coraz większy udział ma genetyka. We wcześniejszych latach wynikało to głównie z poprawy zarządzania i żywienia. Jednak po osiągnięciu wysokiego poziomu warunków środowiskowych, różnice między zwierzętami są bardziej związane z ich potencjałem genetycznym.

Często doskonalenie płodności na drodze selekcji jest marginalizowane ze względu na niską odziedziczalność tej cechy. Jednak jak autorzy podają ⅔ obserwowanego postępu w Europie wynika z poprawy genetyki. Hodowcy, którzy do tej pory koncentrowali się na poprawie zarządzania, a chcą dalej poprawiać wyniki produkcyjne i płodność krów, powinni więcej uwagi poświęcać aspektom genetycznym.

Link do artykułu źródłowego: www.holsteininternational.com/en/story/why-production-and-fertility-can-be-found-together-more-often-and-genetics-are-becoming-ever-more-important

Autor zdjęcia: Marcin Wąż (PFHBiPM)