Zbliża się publikacja nowych wyników oceny wartości hodowlanej

Przed nami publikacja wyników z kolejnego oficjalnego sezonu oceny wartości hodowlanej buhajów i samic. W sezonie 2020.1 nastąpi zmiana bazy genetycznej zwierząt, która odbywa się standardowo co 5 lat. Stanowi to dodatkowe źródło zmian w uszeregowaniu zwierząt w rankingach według podindeksów, indeksu PF czy IE pomiędzy sezonami oceny. Zmiany w pozycjach zwierząt wynikają ze zmian ich wartości hodowlanych oraz niejednakowej reakcji na zmianę grupy bazowej obserwowanej w różnych cechach.

Zmiana bazy genetycznej dotyczy również Indeksu Ekonomicznego IE, dlatego pracujemy nad jego aktualizacją. Wkrótce poinformujemy o publikacji nowych rankingów według wartości IE oraz indeksu PF, które będą dostępne na stronie cgen.pl/indeksy.
Przypominamy również, że zaktualizowane zostaną wartości IE w podsumowaniu genotypowania samic, które jest dostępne dla hodowców genotypujących samice w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Informacje o dostępie do podsumowania genotypowania można uzyskać od doradców hodowlanych PFHBiPM lub pracowników Centrum Genetycznego.