Zwiększaj użyteczność rejestrowanych informacji dzięki narzędziom PFHBiPM

15 lutego 2020 roku podczas targów Ferma Bydła w Łodzi odbyła się sesja skierowana do współczesnych hodowców bydła, którzy w rzeczywistości są pełnoetatowymi menadżerami. Zarządzając stadem każdego dnia podejmują decyzje dotyczące wielu obszarów działalności. Dysponują w tym celu dużą ilością informacji, jednak ich jednoczesna analiza jest niejednokrotnie zbyt czasochłonna lub po prostu niemożliwa do przeprowadzenia. Podczas sesji prelegenci omawiali jak dzięki narzędziom oferowanym przez PFHBiPM wykorzystać gromadzone informacje maksymalnie efektywnie. Najważniejsze jest ułatwianie ich interpretacji i wskazywanie na problematyczne kwestie wymagające reakcji ze strony hodowcy.

Umiejętne wykorzystywanie narzędzi takich jak raporty, SOL czy Indeks Ekonomiczny ułatwia podejmowanie racjonalnych decyzji przekładających się na zyski. Zwiększa to użyteczność rejestrowanych informacji, pozwala maksymalizować potencjał genetyczny stada, a także zwiększa skuteczność podejmowanych działań.

Duże zainteresowanie budzi nowy indeks selekcyjny, który pozwala na wyrażanie łącznej wartości hodowlanej zwierzęcia w złotówkach. Sposoby wykorzystania Indeksu Ekonomicznego podczas podejmowania decyzji hodowlanych były tematem wystąpień Jacka Wyrębskiego i Katarzyny Rzewuskiej. Po prezentacjach padło wiele pytań odnoszących się do kluczowych kwestii wpływających na efektywność pracy hodowlanej związanych między innymi z dokładnością oceny, reakcją na selekcję i kierunkiem doskonalenia zwierząt. Odpowiedzi na pytania nie zawsze były oczywiste, co potwierdziło jak bardzo potrzebne są dyskusje dotyczące powiązań między podejmowaniem decyzji hodowlanych a generowaniem zysków z produkcji mleka.