Zwiększaj zyski za pomocą genetyki

W sobotę 16.02.2019 w ramach Targów Ferma w Łodzi odbył się panel konferencyjny pt. “Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki”, którego moderatorem był dyrektor Centrum Genetycznego dr hab. Tomasz Strabel. Podczas wystąpień poruszono szeroką tematykę z obszaru doskonalenia bydła mlecznego ukierunkowanego na wyższą opłacalność produkcji.

Dr inż Agnieszka Nowosielska, dyrektor Działu Hodowli PFHBiPM przedstawiła zebranym hodowcom jak można wykorzystać genotypowanie jałówek w zarządzaniu stadem. Przedstawiono przykłady pokazujące między innymi porównanie wartości hodowlanej pełnych sióstr oraz przełożenie tej wartości na użytkowość krów. Dzięki temu hodowcy mogli przekonać się, że jest to najdokładniejsze źródło informacji o zwierzęciu. Wykorzystanie tej wiedzy do selekcji jałówek i doboru buhajów zapewnia szybkie osiągnięcie celów hodowlanych i poprawę ekonomiki stada.

Hodowcy dowiedzieli się również czym jest i jakie korzyści przynosi korzystanie z indeksu ekonomicznego. Dr inż. Katarzyna Rzewuska (CGen) przedstawiła jak wygląda proces tworzenia indeksu ekonomicznego dostosowanego do polskich warunków. Będzie on wyrażony w złotówkach, co pozwoli na łatwe selekcjonowanie zwierząt bazujące na zysku jaki powinny wypracować.
Elementem, który polscy hodowcy uznali za najważniejszy problem w swoich stadach są kulawizny. O tym jak wyszukać w stadzie krowy, u których rozwijają się schorzenia racic opowiedział doświadczony korektor Karol Jaroch. Prelegent opisał również jak zorganizować korekcję racic w stadzie, tak aby ograniczyć problemy związane z nogami krów. W polecanej korekcji serwisowej bardzo pomocna dla korektora jest aplikacja “CGen korekcja”. Krzysztof Bączkiewicz (CGen) przedstawił jak hodowcy mogą wykorzystać generowane przez nią zestawienia, a także omówił opracowane w Centrum Genetycznym raporty, które pozwalają wskazać przyczynę występowania problemów w danym stadzie. Warta uwagi była również informacja o toczących się pracach zmierzających do wdrożenia w naszym kraju rutynowej oceny wartości hodowlanej dla cech zdrowotności racic.

Uczestnicy mieli również możliwość wysłuchania wykładu dotyczącego ograniczenia trudnych porodów przy wykorzystaniu genetyki. Łukasz Wodas (CGen) przedstawił realną możliwość ograniczenia ryzyka występowania trudnych porodów przy wykorzystaniu do tego informacji o wartości hodowlanej buhajów dla przebiegu porodów. Zaprezentowano odziedziczalność dla cechy przebiegu porodów oraz wskazano najważniejsze aspekty i korzyści wynikające z wykorzystywania genetyki w pracy hodowlanych.

Zaprosiliśmy również słuchaczy na II Forum Genetyczne, które jest planowane jesienią 2019. Więcej szczegółów wkrótce na stronie www.cgen.pl/forum-genetyczne.

Ponadto zachęcamy do wyszukiwania w rankingu najlepszych buhajów, których nasienie jest dostępne na stronie www.cgen.pl/indeksy.

Autor zdjęć: Mateusz Uciński (PFHBiPM)