Zbliża się LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Tegoroczny Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego odbędzie się w dniach 20-22.09.2017 r. w Poznaniu. Patronat Honorowy nad konferencją objęli m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a także Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Organizatorami są Poznańskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu.

Obrady rozpoczną się wykładem prof. I. Misztala (University of Georgia, USA) pt. „Selekcja genomowa a interakcja genotyp-środowisko i odporność na stres”. Następnie o doskonaleniu bydła mlecznego z wykorzystaniem nowych technologii będzie mówił dr hab. T. Strabel, prof. UP w Poznaniu. W trakcie kolejnych wystąpień zostaną przedstawione nowoczesne metody hodowlane i ważne zagadnienie zapewnienia dobrostanu zwierzętom gospodarskim. Będzie to również okazja do uzyskania informacji na temat Centrum Genetycznego, w szczególności projektu „CGen korekcja”.

Szczegółowy program Zjazdu znajduje się tutaj. Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji!