O ocenie wartości hodowlanej podczas warsztatów Interbull

Pracownicy PFHBiPM uczestniczyli w lutym w warsztatach Interbull. Stanowią one ważną platformę do dyskusji o przyszłości międzynarodowej oceny wartości hodowlanej bydła. Jest to okazja do omówienia najnowszych trendów oraz wyzwań.

Pierwsza sesja została poświęcona nowym cechom w ocenie wartości hodowlanej i dotyczyła długości ciąży, zatrzymania łożyska oraz hipokalcemii (inaczej gorączki mlecznej). Cechy te zostały wybrane przez kraje członkowskie jako potencjalnie interesujące w ankiecie przygotowanej przez Interbull. Omawiany był ich potencjał do dalszego wykorzystania w ocenie genetycznej bydła.

Drugim blokiem tematycznym poruszonym podczas warsztatów była walidacja. Dyskusja dotyczyła głównie przydatności obecnie wykorzystywanych testów walidacyjnych stosowanych przez Interbull w ocenie genomowej bydła, a także możliwości zastosowania nowych testów takich jak metoda LR (ang. linear regression method – metoda regresji liniowej).

Trzecia sesja dotyczyła dalszego rozwoju oceny międzynarodowej (MACE). W tej sesji mówiono wiele o wpływie preselekcji zwierząt na różne obszary związane z oceną genetyczną bydła oraz wpływie preselekcji na ocenę międzynarodową. W panelu dyskusyjnym rozważano obszary w jakich należy rozwinąć i udoskonalić obecną ocenę MACE.

Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy odwiedzili również jedną z największych i najnowocześniejszych farm we Włoszech – gospodarstwo rolne Maccarese. Przedsiębiorstwo rozciąga się na obszarze 3200 ha i zajmuje się głównie hodowlą bydła mlecznego, dojąc około 3600 sztuk krów. Dodatkowo prowadzona jest w nim produkcja roślinna, w tym nowoczesna uprawa migdałów. Gospodarstwo posiada także własną biogazownię.