Schorzenia racic tematem konferencji

Schorzenia racic stanowiły temat przewodni marcowej V konferencji “Czas na Współpracę”. Główny prelegent dr James Wilson na co dzień jest konsultantem ds. zdrowia racic w Wielkiej Brytanii. Podczas swoich wystąpień skupił się na wytycznych dotyczących prawidłowej korekcji racic i stosowania ketoprofenu jako środka przeciwbólowego wspomagającego leczenie schorzeń racic. Wielokrotnie podkreślał, iż podstawą walki ze schorzeniami infekcyjnymi, do których zalicza się dermatitis digitalis (DD), jest higiena. W tym przypadku ważne są także regularne kąpiele racic. Dr Wilson jako kluczowe uznał rozpoznawanie kulawizn we wczesnym ich etapie oraz zaprezentował jak w tym celu wykorzystać ocenę chodu (mobilności).

Innym ciekawym aspektem jaki poruszył była praca za pomocą pytań w doradztwie. Specjalista podkreślał, że dzięki stosowaniu metod facylitacyjnych wspiera hodowcę w samodzielnym zaprojektowaniu działań naprawczych. Ten sposób współpracy został w Wielkiej Brytanii wdrożony w ramach programu Zdrowe Racice (Healthy Feet Programme), realizowanego we współpracy z AHDB (Agriculture and Horticulture Development Board – Rada Rozwoju Rolnictwa i Ogrodnictwa). Wyróżniono w nim 4 obszary:

 • ograniczenie infekcji,
 • zmniejszenie nacisku na racicę,
 • utrzymanie zdrowia racic
 • i szybkie wykrycie schorzeń połączone ze skutecznym leczeniem.
 • Program składa się z 5 kroków, pośród których duże znaczenie ma regularna ocena mobilności prowadzona przez eksperta z certyfikatem RoMS.

  Drugiego dnia konferencji Katarzyna Rzewuska (PFHBiPM) przedstawiła możliwości wykorzystania danych z projektu „CGen korekcja” do oceny skuteczności podjętych działań profilaktycznych związanych ze schorzeniami racic. Podsumowała także obszary wymagające szczególnej uwagi ze strony hodowcy w zależności od tego, które ze schorzeń racic dominuje w stadzie.

  Niezwykle kompleksowo tematykę bioasekuracji w oborze omówił Cezary Pawłowski (Elanco). Zwrócił uwagę na wyzwania jakie wiążą się z usunięciem biofilmu. Jest to niezwykle istotne pojęcie kiedy mówimy o walce z DD. Prelegent podkreślił także konieczność mycia jako etapu umożliwiającego skuteczną dezynfekcję.

  Natomiast w dyskusji eksperckiej dużo uwagi poświęcono schorzeniom wymion, antybiotykoterapii i odporności cieląt. Często wracano do powiązań różnych obszarów zdrowia krów z dobrostanem. Organizatorem konferencji były Stowarzyszenie “Weterynaria Hodowcom” oraz Stowarzyszenie ds. Promocji Zdrowia Bydła.