Sprawdzaj spokrewnienie przed kojarzeniem osobników

Zwierzęta mogą być ze sobą spokrewnione w większym lub mniejszym stopniu. Bliskiego spokrewnienia między przyszłą parą rodzicielską należy unikać, ponieważ wzrost inbredu potomka pogłębia skutki depresji inbredowej. W jej wyniku obniżają się produkcyjność, odporność i płodność, czyli hodowca ponosi straty, mimo że zależy mu na maksymalizacji zysków.

Jaką warto przyjąć strategię?

Przy wyborze buhaja do kojarzenia spośród tych, które spełniają nasz cel hodowlany, kierujmy się najniższym spokrewnieniem z samicą. Tym samym uzyskamy niższe tempo przyrostu inbredu i zminimalizujemy straty. Po dokonaniu wyboru, poziomu inbredu przyszłego potomka nie będzie można cofnąć.

Gdzie sprawdzę spokrewnienie przyszłych rodziców?

  • w programie DOKO – wspólnie z pracownikiem PFHBiPM. Wkrótce zostanie udostępniona nowa wersja programu zawierająca ujednoliconą metodę obliczania spokrewnienia. Możliwe będzie uszeregowanie par i wybór tej o najniższym spokrewnieniu.
    Znajdź doradcę hodowlanego ze swoich okolic i skontaktuj się z nim, by skorzystać ze wsparcia przy wyborze buhaja: pfhb.pl/doradztwo/doradztwo-hodowlane
  • w kalkulatorze rodowodowym – jest ogólnodostępny na stronie: www.cgen.pl/kalkulator Po wejściu na stronę wprowadzamy numery buhaja i samicy, które planujemy skojarzyć.
    Otrzymujemy wartość spokrewnienia potencjalnych rodziców i inbred przyszłego potomka oraz jego indeksy rodowodowe.

 
W jaki sposób rozpoznam czy para jest bardziej spokrewniona?

  • współczynnik spokrewnienia danej pary będzie wyższy od pozostałych,
  • inbred przyszłego potomka będzie wyższy od pozostałych.