Nadchodzi kwietniowa publikacja IE

Nadchodzi kwietniowa publikacja IE

Zbliżamy się do kolejnej publikacji wyników oceny wartości hodowlanej bydła. Z wynikami sezonu kwietniowego wyrażonymi w wartościach indeksu PF oraz Indeksu Ekonomicznego (IE) będzie można zapoznać się w rankingach zwierząt na stronie cgen.pl/indeksy. Dostępne będą rankingi najlepszych buhajów, samic oraz rankingi rodowodowe (najlepszych jałówek i stad). Dla hodowców genotypujących sztuki w PFHBiPM nie zabraknie również indywidualnych podsumowań genotypowania. Spodziewany termin publikacji wyników sezonu kwietniowego to 09.04.2021 r.

Zakresy IE dla najlepszych buhajów, krów i jałówek z sezonu grudniowego 2020

Zakresy IE dla najlepszych buhajów, krów i jałówek z sezonu grudniowego 2020

Wartości Indeksu Ekonomicznego (IE) są obliczane na podstawie wartości hodowlanych, które zwierzę otrzymuje w danym sezonie oceny. Wpływa to na zakres wartości IE obserwowany w poszczególnych sezonach oceny.
Aktualne wartości IE osiągnięte w grudniowym sezonie oceny zostały przedstawione w artykule „Indeks Ekonomiczny – analiza oceny z grudnia 2020” w lutowym wydaniu czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”. Analiza obejmuje informacje o:
– zakresach IE dla buhajów (dla setki najlepszych i tych, które są dostępne dla polskiego hodowcy),
– zakresach IE dla krów (z uwzględnieniem charakterystyki stad krów),
– najlepszej setce jałówek z oceną genomową – obejmującej ojców jałówek z najwyższym IE, hodowców najbardziej ekonomicznych jałówek oraz wylistowanie województw, z których pochodzą najlepsze pod względem IE jałówki.
Wspomniane analizy zostały przygotowane osobno dla odmiany czarno-białej i czerwono-białej bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Zapraszamy do lektury!

Zaktualizowaliśmy podsumowania genotypowania i rankingi najlepszych samic

Zaktualizowaliśmy podsumowania genotypowania i rankingi najlepszych samic

Opublikowaliśmy wyniki sezonu dodatkowego oceny wartości hodowlanej w lutym 2021. Wyniki oceny genomowej sztuk wyrażone w wartościach Indeksu Ekonomicznego (IE) są dostępne w podsumowaniu genotypowania dla hodowcy, który zlecił genotypowanie w PFHBiPM. Dokumentacja, objaśnienia oraz najczęściej zadawane pytania dotyczące podsumowania genotypowania znajdują się tutaj. Jednocześnie samice z najlepszymi wartościami IE oraz indeksu PF trafiły do rankingów najlepszych jałówek i krów, które są dostępne tutaj. Już teraz zapoznaj się z nowymi wynikami i podejmuj świadome decyzje! Kolejne wyniki oceny wartości hodowlanej opublikujemy w kwietniu 2021 r.

Komplet wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej dla samic opublikowany

Komplet wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej dla samic opublikowany

W dniu 11.12.2020 r. opublikowaliśmy komplet wyników grudniowej oceny wartości hodowlanej samic. W kartach samic w zakładce “produkcja”, pojawiły się wyniki dla nowej cechy jaką jest laktoza, która obejmuje: wydajność laktozy (kg) i procent laktozy. Z wynikami samic można zapoznać się wybierając kartę danej samicy w rankingu tutaj. Natomiast o publikacji wyników Indeksu Ekonomicznego dla sezonu oceny 2020.3 w narzędziach CGen informowaliśmy Państwa 10.12.2020 r. tutaj.

Udostępniliśmy wartości IE dla grudniowej oceny wartości hodowlanej

Udostępniliśmy wartości IE dla grudniowej oceny wartości hodowlanej

Zaktualizowaliśmy rankingi zwierząt według wartości Indeksu Ekonomicznego oraz indeksu PF dla grudniowej oceny wartości hodowlanej z tygodniowym opóźnieniem. Do Państwa dyspozycji pozostają:
– rankingi najlepszych buhajów z oznaczeniem dostępności nasienia,
– rankingi najlepszych samic – przy czym karty samic nie zawierają wyników dla nowej cechy jaką jest laktoza – karty zostaną uzupełnione o te wyniki po otrzymaniu kompletu z Instytutu Zootechniki,
– rankingi najlepszych jałówek i buhajków według indeksu rodowodowego (rIE lub rPF),
– rankingi najlepszych stad w kraju,
– podsumowanie genotypowania dla hodowców genotypujących w PFHBiPM.
Wszystkie rankingi są uszeregowane domyślnie według wartości IE. Przypominamy również, że od grudniowego sezonu oceny wartości hodowlanej powiększył się zakres ocenianych cech, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Wspomniane wyżej braki w kartach samic oraz opóźnienie w publikacji wynikają z problemów opisanych wcześniej tutaj: link.
Zapraszamy na stronę: cgen.pl/wyniki

Instytut Zootechniki potwierdza opóźnienie w przekazaniu wyników grudniowej oceny

Instytut Zootechniki potwierdza opóźnienie w przekazaniu wyników grudniowej oceny

W otrzymanym piśmie Instytut Zootechniki wyjaśnia opóźnienie w przekazaniu grudniowych wyników oceny wartości hodowlanej do PFHBiPM. Jednocześnie pragniemy poinformować, że do dnia 08.12.2020 r. PFHBiPM nie otrzymała kompletu wyników, co uniemożliwia ich udostępnienie przez CGen, oraz przeprowadzenie wielu analiz w tym także przygotowanie rankingów buhajów oraz samic według Indeksu Ekonomicznego. Z treścią oświadczenia Instytutu Zootechniki można zapoznać się tutaj.

Opóźnienie publikacji wyników Indeksu Ekonomicznego

Opóźnienie publikacji wyników Indeksu Ekonomicznego

Informowaliśmy Państwa, że spodziewany termin publikacji wyników oceny wartości hodowlanej, w tym Indeksu Ekonomicznego, to 4 grudnia 2020 r. Niestety ze względu na opóźnienie w przekazaniu wyników oceny wartości hodowlanej z Instytutu Zootechniki do PFHBiPM publikacja nowych rankingów opóźni się. Dotyczy to zarówno rankingu buhajów, jak i samic, oraz podsumowania genotypowania i rankingów opartych na indeksie rodowodowym. Mamy nadzieję, że publikacja wyników IE nastąpi jak najszybciej, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Poznaj różnice między sezonem oceny a przebiegiem dodatkowym

Poznaj różnice między sezonem oceny a przebiegiem dodatkowym

Od października 2020 r. rankingi najlepszych samic ocenionych genomowo, publikowane przez CGen, aktualizowane są aż 6 razy w ciągu roku, dzięki czemu zawierają wszystkie ocenione dotychczas zwierzęta. W kwietniu, sierpniu, grudniu wszystkie samice otrzymują wyniki oceny wartości hodowlanej. Natomiast w…

Czytaj dalej...
Rankingi najlepszych samic ocenionych genomowo od teraz aktualizujemy 6 razy w roku

Rankingi najlepszych samic ocenionych genomowo od teraz aktualizujemy 6 razy w roku

Zbliża się kolejny sezon dodatkowy oceny wartości hodowlanej. Na dzień 8 października 2020 r. planowane jest udostępnienie nowych wartości IE dla samic ocenionych genomowo. Wyniki pojawią się w podsumowaniach genotypowania, dostępnych dla hodowców genotypujących samice w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Dodatkowo od tego sezonu oceny wartości hodowlanej w sezonach dodatkowych aktualizowane będą także ogólnodostępne rankingi najlepszych samic ocenionych genomowo. Publikacja nowych wyników zostanie ogłoszona wpisem na cgen.pl.

Wyniki Indeksu Ekonomicznego na bazie sierpniowej oceny wartości hodowlanej

Wyniki Indeksu Ekonomicznego na bazie sierpniowej oceny wartości hodowlanej

Opublikowaliśmy nowe rankingi zwierząt na podstawie sierpniowych wyników oceny wartości hodowlanej. Rankingi najlepszych buhajów, krów, jałówek oraz stad znajdują się na stronie cgen.pl/indeksy/.

Po wybraniu interesującego rankingu, domyślnie wyświetli się zestawienie zwierząt uszeregowanych według wartości Indeksu Ekonomicznego, czyli indeksu selekcyjnego wyrażającego łączną wartość hodowlaną zwierzęcia w przeliczeniu na złotówki (więcej informacji tutaj). Ponadto umożliwiamy wyświetlanie rankingów zwierząt według wartości indeksu PF – w tym celu na stronie rankingu należy zmienić kryterium w pierwszym oknie z “IE” na “PF” (lub analogicznie z “rIE” na “rPF”).

Natomiast wyświetlanie indywidualnych podsumowań genotypowania jest dostępne dla hodowców genotypujących sztuki w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM i wymaga zalogowania. Zestawienia zawierają wartości IE dla zwierząt zgenotypowanych w aktualnym sezonie, a także wszystkich ocenionych genomowo zwierząt ze stada.

Odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące korzystania z tego narzędzia zostały zebrane tutaj. Polecamy też uwadze uzupełnione pytania i odpowiedzi dotyczące Indeksu Ekonomicznego (cgen.pl/indeks-ekonomiczny/pytania-i-odpowiedzi/).