Konsultacje na Uniwersytecie w Georgii

Konsultacje na Uniwersytecie w Georgii

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym, trwają prace nad wdrożeniem w Polsce genomowej oceny wartości hodowlanej, wykorzystując metodę jednego kroku. Wsparciem w tym procesie są autorzy metody oraz…

Czytaj dalej...
Rozwija się współpraca między CGen a partnerami hodowlanymi

Rozwija się współpraca między CGen a partnerami hodowlanymi

Informując o nowych rankingach CGen na podstawie wyników oceny wartości hodowlanej z sezonu 2020.1, wskazaliśmy dla jakich grup buhajów wartości Indeksu Ekonomicznego są publikowane w rankingu (więcej informacji tutaj). Jedną z nowości jest publikowanie wartości IE dla nowych buhajów z…

Czytaj dalej...
No Image

Projekt „CGen korekcja” – listopad 2016

Odzew, jaki uzyskaliśmy do tej pory ze strony korektorów racic pokazuje jak duża grupa profesjonalistów, wykonujących korekcję, poszukuje innowacyjnych rozwiązań. Ich celem jest zarówno podniesienie efektywności własnej pracy, jak i oferowanie hodowcom serwisu coraz wyższej jakości. Świadczone przez korektorów usługi nie ograniczają się jedynie do wykonania zabiegu korekcji, ale obejmują także przekazanie wniosków, jakie korektor jest w stanie sformułować po odbytej wizycie. Wnioski te mogą stanowić głos doradczy i być elementem długofalowej współpracy, mającej na celu dbałość o zdrowie racic w stadzie.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – październik 2016

W 10/2016 numerze „Hodowli i Chowu Bydła” ukazały się artykuły prezentujące inicjatywę projektową związaną z tworzeniem aplikacji internetowej, umożliwiającej rejestrowanie wyników korekcji w formie elektronicznej. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony korektorów. Wiele osób zgłosiło się do projektu „CGen korekcja”, wyrażając chęć współpracy w zakresie opracowywania nowoczesnego narzędzia dopasowanego do krajowych realiów. Rozpoczęły się spotkania, które dostarczyły wielu istotnych informacji o funkcjonalnościach, jakie powinny zostać zaimplementowane w aplikacji. Świadomość oczekiwań, jakie korektorzy wiążą z wytwarzanym przez nas oprogramowaniem, pozwala na zaprojektowanie narzędzia, które będzie stanowiło rzeczywistą odpowiedź na zgłaszane potrzeby.