Wypełnij ankietę hodowlaną do końca lipca 2018

Podczas wystaw zwierząt hodowlanych w Sielinku oraz Szepietowie rozmawialiśmy z hodowcami o tym, co można poprawić w stadzie na drodze zarządzania, a w jakich obszarach podstawą jest praca hodowlana. Nasi rozmówcy dzielili się z nami opiniami dotyczącymi priorytetów, którymi się kierują przy wyborze buhaja. Wskazywali też problemy, w odniesieniu do których oczekują poprawy na drodze doskonalenia genetycznego. Zdanie wyrażone przez hodowców znajdzie odzwierciedlenie w tworzonym przez PFHBiPM indeksie ekonomicznym.

Każdy hodowca, który chce mieć wpływ na opracowywany polski indeks ekonomiczny nadal może wziąć udział w projekcie wypełniając ankietę zamieszczoną na stronie tworzymyindeks.pl. Zapraszamy do wskazania, które z cech powinno się uwzględnić, by nowy indeks odpowiadał Twoim oczekiwaniom.

Jeżeli chcesz poprawić efektywność swojej pracy wypełnij ankietę hodowlaną do 31.07.2018. Dzięki Twojemu zaangażowaniu opracujmy indeks stanowiący narzędzie ułatwiające wybór buhaja, którego córki zwiększą Twoje zyski.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie Centrum Genetycznego PFHBiPM: www.cgen.pl/indeksy/indeks-ekonomiczny/.