No Image

Projekt „CGen korekcja” – luty 2019

Zespół “CGen korekcja” był obecny na Targach Ferma 2019 w Łodzi. Tematyka zdrowotności racic była jednym z elementów omawianych podczas sesji “Zwiększenie zysków z produkcji mleka z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć genetyki”. W jej ramach wspólnie z korektorem racic Karolem Jarochem przedstawiliśmy nowoczesne podejście do walki z kulawizną. Duży nacisk położyliśmy na omówienie możliwości wykorzystania zestawień i raportów generowanych na podstawie informacji zebranych podczas korekcji racic za pomocą aplikacji “CGen korekcja”. Umiejętne użycie tych narzędzi pozwala poprawić zdrowotność racic. Uczestnicy konferencji poznali skalę problemów z racicami w naszym kraju. Z zaciekawieniem przyjęli zwłaszcza informacje o tym, jakie działania mogą podjąć aby ograniczyć straty z tytułu schorzeń racic w swoich stadach. Pokrótce zaprezentowano też osiągnięcia CGen w zakresie genetycznego doskonalenie odporności na schorzenia racic. Hodowcy oczekują szybkiego wdrożenia rutynowej oceny tej cechy, jednak ze zrozumieniem przyjęli konieczność dalszej rejestracji zdarzeń podczas korekcji racic. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną dostępną tutaj.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – czerwiec 2018

Podczas X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego spotkaliśmy się z hodowcami w pobliżu ringu, na którym prowadzona była wycena zwierząt. Dzięki uprzejmości Pawła Żelechowskiego każdy zainteresowany miał możliwość zapoznania się z działaniem poskromu hydraulicznego. Korektor odpowiadał na pytania hodowców związane z zasadami prowadzenia korekcji racic oraz stosowanymi przez niego metodami terapeutycznymi. Prezentowaliśmy także zakres informacji zamieszczany w zestawieniu generowanym przez aplikację “CGen korekcja” oraz rozmawialiśmy o oczekiwaniach hodowców w odniesieniu do działań mających na celu ograniczenia kulawizny.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – maj 2018

Rozpoczęliśmy publikację cyklu dotyczącego chorób racic w miesięczniku „Hodowla i Chów Bydła”. Jego celem jest przybliżenie polskim hodowcom schorzeń racic zamieszczonych w “ICAR Atlas Zdrowia Racic”. Korzystając z najnowszej wiedzy, co miesiąc będziemy opisywać w możliwie przystępnej formie jedno z nich, uwzględniając objawy, przyczyny, działania profilaktyczne oraz podstawy leczenia, a także zróżnicowane nazewnictwo poszczególnych schorzeń stosowane w terenie. Liczymy, że dostarczone informacje ułatwią uporanie się z problemami chorób racic. Przypominamy, że “ICAR Atlas Zdrowia Racic” jest podstawą rozpoznawania schorzeń przez korektorów biorących udział w projekcie “CGen korekcja”.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – sierpień 2017

Ze względu na duże znaczenie dla przyszłej oceny wartości hodowlanej zdrowotności racic, dotarliśmy z informacjami o projekcie „CGen korekcja” bezpośrednio do stad intensywnie prowadzących genotypowanie samic.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – lipiec 2017

W odpowiedzi na pytania Hodowców, na naszej stronie pojawił się schemat obiegu dokumentów, aby ułatwić przyłączanie stad do projektu. Można się z nim zapoznać pod adresem www.cgen.pl/korekcja/dokumenty.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – lipiec 2017

Wśród pracowników Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka rozpowszechniono dokument elektroniczny z informacjami o projekcie.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – maj 2017

Nastał przełomowy moment dla prowadzenia krajowej ewidencji zdrowotności racic – pierwsi hodowcy przyłączyli się do projektu „CGen korekcja”. Dzięki temu rozpoczęto gromadzenie informacji rejestrowanych podczas prowadzenia korekcji racic. W efekcie hodowca uzyskuje raport umożliwiający bieżące monitorowanie statusu zdrowotnego stada.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2017

Opracowano system przepływu danych między systemem Symlek, aplikacją “CGen korekcja” oraz jej użytkownikami. Ustalono zasady formalne zapewniające ochronę danych stanowiących własność hodowców. Udostępnienie numerów zwierząt osobom obsługującym stado, a nie będącym pracownikami PFHBiPM, w tym korektorom i lekarzom weterynarii, wymaga upoważnienia ze strony hodowcy. W ramach aplikacji możliwe jest wyszukiwanie zwierząt z danego stada przy użyciu 4 cyfr z kolczyka. Dzięki temu zarejestrowanie wyniku korekcji nie wymaga wprowadzania pełnego numeru zwierzęcia. Ogranicza to zarówno czas potrzebny na wykonanie wpisu, jak i ryzyko popełnienia błędu, co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia jakości danych. Ponadto prawidłowe przypisywanie diagnoz do zwierzęcia pozwala na utworzenie historii zgłoszeń i stałe monitorowanie stanu zdrowia racic danej sztuki, a także ocenę skuteczności podejmowanych działań. Warunkiem sprawnego działania aplikacji i dostępu do listy zwierząt należących do danego hodowcy jest pozyskanie ich numerów z systemu Symlek, stąd tak ważne jest podpisywanie umów z hodowcami.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – kwiecień 2017

Dążąc do rozpowszechnienia informacji o projekcie “CGen korekcja” zaprezentowano jego podstawowe założenia i podejmowane w ramach projektu działania inspektorom nadzoru oraz zespołowi prowadzącemu ocenę typu i budowy. Osoby te na co dzień spotykają się z hodowcami, którym przekazują swoją wiedzę o najnowszych inicjatywach realizowanych przez PFHBiPM.

No Image

Projekt „CGen korekcja” – luty 2017

Podczas XVII Międzynarodowych Targów Ferma Bydła przedstawiono trendy związane z doskonaleniem zdrowotności racic obserwowane na świecie, a także zaprezentowano bieżący stan realizacji zadań w ramach “CGen korekcja”. Tematyka spotkała się z zainteresowaniem, o czym świadczą przede wszystkim nowe zgłoszenia do projektu. Coraz liczniejsze grono korektorów wyraża chęć użytkowania aplikacji. Jednocześnie pojawiają się pierwsze sygnały ze strony hodowców, dla których dane w formie elektronicznej oznaczają znacznie efektywniejsze ich wykorzystanie.

Szerszą relację z Forum Hodowli Bydła znajdziesz tutaj.